Nejnovější zprávy
WIEGEL blahopřeje účastníkům manažerského kurzu 2024

10 (budoucích) manažerů, 5 měsíců, 4 projektové skupiny, 14 prezenčních dnů, 15 online seminářů, 4 exkurze – to je jen několik informací o našem vzdělávacím programu pro manažery 2024.

Kurz 2024 nyní končí prezentacemi projektů a slavnostním předáním certifikátů. Od začátku roku deset účastníků intenzivně pracovalo na technických tématech od „Procesů tvorby směn v žárovém zinkování“ přes „Ochranu životního prostředí“ až po mezioborová témata, jako jsou „Základy vedení“ a „Formování rozvoje týmu v závodě“.

„Never stop learning“

Bylo to poprvé, co skupina WIEGEL uspořádala takto komplexní školení v hybridním formátu. Další novinkou byla práce v malých projektových skupinách na strategicky důležitých tématech. Kurz byl z velké části organizován interními odborníky. Formát kurzu, který je odolný vůči budoucnosti a který nyní společně se všemi účastníky dále rozvíjíme pro další kolo. V duchu hesla „nikdy se nepřestávej učit“.

Věci budou pokračovat i pro naše kolegy, kteří budou nové poznatky z kurzu dále postupně začleňovat do své každodenní práce v našich závodech a prosazovat na místě budoucí pozici skupiny WIEGEL.

Gratulujeme k úspěšnému absolvování kurzu!

Deset účastníků kurzu pro manažery WIEGEL 2024 (zleva doprava): Philipp Zagrean, Sebastian Marschall, Maroš Obetko, Friedrich Lenz, Matthias Tonndorf, Torsten Queck, Otto Binder, Taşkin Ağcioğlu, Vasillios Kesoglou, Klaus Langematz.

Zveřejněno na: 20. června 2024