Dodržování předpisů

Dodržování zákonů, pravidel a interních požadavků je naší nejvyšší prioritou. Naši firmu, naše zaměstnance a naše obchodní partnery můžeme chránit pouze v případě, že se budeme chovat v souladu se zákonem a bezúhonně.

Ale tam, kde lidé pracují, se také mohou dělat chyby. Abychom splnili zákonné požadavky zákona o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) a zákona o povinné péči v dodavatelském řetězci a byli schopni spravedlivě a přiměřeně sledovat informace o porušování nebo nesprávném chování, zavedli jsme systém oznamovatelů.

Podezřelé případy a stížnosti lze nahlásit systému oznamovatelů důvěrně a na přání také anonymně.

Patří sem například porušování antimonopolního a soutěžního práva vůči ekologickým specifikacím, vůči lidským právům a také informace o korupci, krádeži, praní špinavých peněz a dalším trestně právním jednání.

Kromě zaměstnanců mohou v případě konkrétních informací poskytovat informace o porušování pravidel také obchodní partneři, zákazníci a další třetí strany.

Hlášení lze přitom odeslat ve všech jazycích. V případě potřeby bude zajištěn překlad.

Mějte prosím na paměti, zejména v případě anonymních hlášení, aby oznámení bylo formulováno co nejkonkrétněji a v případě potřeby byly přiloženy dokumenty, které podporují vaše podezření.

Je také užitečné, pokud jste ohlašovně k dispozici pro zodpovězení dalších otázek. V opačném případě nelze skutkový stav projednávat a v případě potřeby nelze průběh procesu oznamovat.

Abychom zaručili nejvyšší možnou ochranu oznamovatelů a dotčených osob, zřídili jsme nezávislé středisko důvěry, podnikatelskou skupinu společnosti atarax. Důvěra je její starostí, tady jste v dobrých rukou.

Pro úplné zachování důvěrnosti jsou k dispozici následující komunikační kanály:

  • Nepřetržitá telefonní linka pro oznamovatele: +49 160 96 21 08 39
    (pondělí – pátek od 8.30 do 17.00 hod, kromě svátků)
  • E-mailem na adresu: compliance@atarax.de
  • Přes portál oznamovatelů pomocí kontaktního formuláře: https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportalPomocí odkazu budete přesměrováni na portál oznamovatelů podnikatelské skupiny atarax. Tato přesměrování nejsou samozřejmě zpětně sledována.
  • Písemné hlášení zaslané poštou na adresu:atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str. 7,
    D-91074 Herzogenaurach
  • Na žádost oznamovatele je také možné podat hlášení prostřednictvím těchto kanálů v přiměřené lhůtě v rámci důvěrného osobního setkání.
  • Digitální systém oznamovatelů na adrese: https://wiegel.hintbox.eu

 

Informace o zpracování vašich údajů naleznete v našem:

pokynu o ochraně údajů

Podrobnosti o průběhu procesu naleznete v našem:

jednacím řádu