Ochrana údajů

Informace v souvislosti s používáním našich webových stránek a v souvislosti s našimi aktivitami v sociálních médiích.

Poslední aktualizace: 11.08.2022

1. Přehled ochrany údajů

1.1 Obecné poznámky

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

1.2 Jak zpracováváme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je aktivně poskytnete, např. když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, pošlete nám žádost nebo nás kontaktujete pro obchodní účely. Další údaje jsou shromažďovány automaticky, např. při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např. název poskytovatele internetových služeb, IP adresa, údaje o webové stránce, ze které nás navštěvujete, požadované soubory, množství přenesených dat, stahování/export souborů, internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku).

Tyto údaje se zpracovávají automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

V této i dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

1.3 Aktuálnost a změna této informační povinnosti podle čl. 13 a čl. 14 DS-GVO

Tato informační povinnost v oblasti ochrany údajů je v současné době platná a má status srpen 2022.

Tyto informace může být nutné změnit mimo jiné v důsledku změn právních nebo úředních požadavků. Aktuální informační povinnosti týkající se ochrany údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webové stránce https://wiegel.cz/gdpr/.

2. Obecné poznámky a povinné informace

2.1 Ochrana údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

2.2 Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

WIEGEL Verwaltung GmbH Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Norimberk, Německo

Telefon: +49 911 3 24 20-200
E-Mail: info@wiegel.de

2.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte-li dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete je na adresu:
datenschutz@wiegel.de

2.4 Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Za zákonných podmínek máte právo kdykoli získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů (čl. 15 DS-GVO). Máte také právo požadovat opravu (čl. 16 DS-GVO) nebo vymazání (čl. 17 DS-GVO) těchto údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DS-GVO) a právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 DS-GVO). Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování. Takové zpracování se neprovádí. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště/sídla nebo v místě (podezření na) porušení.

2.5 Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

3. Zásady ochrany osobních údajů pro naše webové stránky

3.1 Účel a právní základ

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je aktivně poskytnete, např. když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře. Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. název poskytovatele internetových služeb, IP adresa, údaje o webové stránce, ze které nás navštěvujete, požadované soubory, množství přenesených dat, stahování/export souborů, internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se zpracovávají automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezpečného a technicky bezchybného poskytování webových stránek. Z důvodů technické bezpečnosti (zejména pro obranu proti pokusům o napadení našeho webového serveru) jsou tyto údaje uchovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO.

 

3.2 Soubory cookie, čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a, f DS-GVO, § 25 odst. 1, 2 TTDSG

Webové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
Soubory cookie, které jsou nezbytné pro technicky bezchybný a bezpečný provoz stránek, jsou ukládány na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně a může být vyžadován váš souhlas.

 

3.3 Nástroje pro webovou analýzu: Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky používají open source software pro analýzu webu Matomo. Poskytovatelem je společnost InnoCraft Ltd („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Analytickou službu provozujeme na našem vlastním webovém serveru, žádná data nejsou předávána třetím stranám. Společnost Matomo používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Za tímto účelem se informace o používání těchto webových stránek, které jsou generovány soubory cookie, ukládají na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována. Soubory cookie společnosti Matomo zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Informace generované soubory cookie o používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení na banneru cookie a v softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Pokud odstraníte své soubory cookie, bude to mít za následek, že se odstraní také soubor cookie pro odhlášení společnosti Matomo. Odhlášení je třeba znovu aktivovat při další návštěvě našich stránek.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO, § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání společnosti Matomo ukládat údaje o používání.

Chcete-li se odhlásit a znovu rozhodnout o používání souborů cookie společnosti Matomo v budoucnu, postupujte podle výše popsané možnosti odhlášení nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v patičce této webové stránky.

 

3.4 Zásuvné moduly a nástroje

3.4.1 Mapy Google

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme.

Váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, jsme získali v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DS-GVO, § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání předávání a ukládání informací společnosti Google.
Chcete-li uplatnit svůj nesouhlas a znovu se rozhodnout o používání Map Google v budoucnu, postupujte podle výše popsané možnosti nesouhlasu nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v dolní části této webové stránky.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs-CZ

 

3.5 Zpracování údajů v souvislosti s naším kontaktním formulářem

okud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zásada minimalizace údajů je zde dodržována v tom smyslu, že nám musíte poskytnout pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat. Jedná se o vaši e-mailovou adresu, jméno, poštovní směrovací číslo a samotné pole zprávy. Kromě toho je vaše IP adresa zpracovávána z technických důvodů a z důvodu právní ochrany. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolná pole a lze je uvést nepovinně (např. pro individuálnější zodpovězení vašich otázek).

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Abychom mohli odpovědět na váš dotaz, předáme v případě potřeby vaši žádost o kontakt odpovědným osobám v příslušné společnosti WIEGEL. Seznam společností WIEGEL, které za vás mohou nést odpovědnost, najdete zde: 
https://wiegel.de/zavody/.

Děje se tak na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f EU-DS-GVO z naší strany, abychom vás mohli nekomplikovaně a rychle kontaktovat. Proti tomu máte právo vznést námitku.

 

3.6 Zpracování údajů v souvislosti s dotazem zaslaným e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.
Abychom mohli odpovědět na váš dotaz, předáme v případě potřeby vaši žádost o kontakt odpovědným osobám v příslušné společnosti WIEGEL. Seznam společností WIEGEL, které za vás mohou nést odpovědnost, najdete zde: https://wiegel.de/zavody/.

Děje se tak na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f EU-DS-GVO z naší strany, abychom vás mohli nekomplikovaně a rychle kontaktovat. Proti tomu máte právo vznést námitku.

 

3.7 Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší skupiny společností zajišťujeme, aby vaše údaje obdržely pouze ty osoby, které je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností.

V některých případech poskytovatelé služeb podporují naše odborná oddělení při plnění jejich úkolů. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně údajů.

 

3.8 Zpřístupnění třetím stranám

Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. V opačném případě vaše údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nejsme povinni na základě závazných právních předpisů (předání externím subjektům, jako jsou orgány dohledu nebo orgány činné v trestním řízení).

3.9 Převod do třetí země / záměr převést do třetí země

Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu, vyžaduje to zákon nebo jste nám k tomu dali souhlas.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému poskytovateli služeb ani společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor.

 

3.10 Doba uložení dat

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro daný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že řada lhůt pro uchovávání vyžaduje, aby údaje byly nadále uchovávány i po splnění primárního účelu zpracování (např. pro účely ověření). To se týká zejména povinností uchovávat údaje podle obchodního nebo daňového práva (např. německý obchodní zákoník, německý daňový zákoník atd.). Jakmile odpadne povinnost uchovávat údaje, budou po dosažení účelu běžně vymazány.

Kromě toho můžeme údaje uchovávat, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo pokud dojde k právnímu sporu a my použijeme důkazy v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou být až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

 

3.11 Povinnost poskytovat údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují.

V některých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupňovány také na základě právních požadavků. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné například zpracování dotazu nebo realizace základního smluvního vztahu. Pokud však poskytnete všechny povinné informace, nebudou pro vás mít žádné negativní důsledky.

 

3.12 Soubory protokolu serveru

Soubory protokolu serveru se neukládají.

3.13 Bezpečný přenos vašich dat

Abychom co nejlépe ochránili u nás uložené údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Úroveň zabezpečení je průběžně přezkoumávána ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobována novým bezpečnostním standardům.

Výměna dat z našich webových stránek a na ně je šifrovaná. Jako přenosový protokol pro naše webové stránky nabízíme HTTPS, v každém případě s využitím aktuálních šifrovacích protokolů. Kromě toho nabízíme uživatelům šifrování obsahu v rámci kontaktních formulářů. Dešifrování těchto dat je možné pouze u nás. Kromě toho je možné využít alternativní komunikační kanály (např. poštu).

 

3.14 Šifrování TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

 

3.15 Odkazy na další poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud jsou na stránkách odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů a rozpoznatelných porušení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Tyto odkazy budou okamžitě odstraněny, pokud bude zjištěno jejich porušení.

 

4. Informace o ochraně údajů pro sociální média

4.1 Jméno a adresa osoby odpovědné za operaci

Kromě nás je za firemní webové stránky ve smyslu DS-GVO a dalších předpisů o ochraně osobních údajů odpovědná následující společnost:

Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

YouTube
(Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Tyto platformy a jejich funkce však používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Rádi bychom také upozornili, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

 

4.2 Účel a právní základ

Stránky fanoušků spravujeme sami, abychom mohli komunikovat s návštěvníky těchto stránek a informovat je tímto způsobem o našich nabídkách.

Údaje shromažďujeme také pro statistické účely, abychom mohli dále rozvíjet a optimalizovat obsah a zatraktivnit naši nabídku. Údaje potřebné k tomuto účelu (např. celkový počet zobrazení stránek, aktivity na stránkách a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) zpracovávají sociální sítě a poskytují nám je. Na vytváření a prezentaci těchto údajů nemáme žádný vliv.

Kromě toho budou vaše osobní údaje zpracovávány poskytovateli sociálních médií, ale také námi, pro účely průzkumu trhu a reklamy. Je například možné, že se na základě vašeho chování při používání a z toho vyplývajících zájmů vytvoří profily používání. To mimo jiné umožňuje umisťovat reklamy v rámci platforem i mimo ně, které odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se do vašeho počítače obvykle ukládají soubory cookie. Nezávisle na tom mohou být ve vašich profilech používání uloženy i údaje, které nejsou shromažďovány přímo ve vašich koncových zařízeních. Ukládání a analýza probíhá také napříč zařízeními; to platí zejména, nikoli však výlučně, pokud jste zaregistrováni jako člen a přihlášeni k příslušným platformám.

Kromě toho neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.

Zpracování vašich osobních údajů námi je založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním informování a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f. DS-GVO.

Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním údajů, tj. pokud svůj souhlas vyjádříte potvrzením tlačítka nebo podobným způsobem (opt-in), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), čl. 7 DS-GVO.

 

4.3 Vaše práva / možnost vznést námitku

okud jste členem sociální sítě a nechcete, aby o vás tato síť shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s údaji o vašem členství v příslušné síti, musíte.

 • před návštěvou naší fanouškovské stránky se odhlaste z příslušné sítě,
 • odstranit soubory cookie přítomné v zařízení a
 • Ukončete a restartujte prohlížeč.

Po opětovném přihlášení však budete v síti opět rozpoznáni jako konkrétní uživatel.

Podrobný popis příslušného zpracování a možnosti odhlášení naleznete v níže uvedených informacích:

Facebook
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com

YouTube
Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de und https://www.youronlinechoices.com

elkově máte následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů:
Právo na informace; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování; právo vznést námitku; právo na přenositelnost údajů; právo podat stížnost na nezákonné zpracování vašich osobních údajů příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že nemáme úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se v případě reklamace obrátit přímo na poskytovatele sociálních médií, protože každý z nich má přístup k osobním údajům svých uživatelů a může přijmout vhodná opatření a poskytnout informace.
Pokud přesto budete potřebovat pomoc, budeme se samozřejmě snažit vás podpořit. Kontaktujte prosím:

datenschutz@wiegel.de.

4.4 Poznámky k autorským právům a uměleckým autorským právům

Pokud chcete na našich webových stránkách zveřejnit obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste si být vědomi toho, že tím můžete postoupit veškerá práva na používání sítě, což by pro vás mohlo mít právní důsledky, pokud nejste sami autorem nebo držitelem práv.

5. Informace o ochraně údajů pro žadatele (m/ž/d)

5.1 Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f DS-GVO

Osobní údaje uchazečů jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem provedení a zpracování výběrového řízení a posouzení vhodnosti pro danou pozici.

Zpracování vašich údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli rozhodnout o navázání pracovního poměru. Primárním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, § 26 odst. 1 BDSG. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu našich domovských práv. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (např. údajů o zdravotním stavu) je založeno na vašem souhlasu podle čl. 9 odst. 2a DS-GVO, pokud nejsou relevantní zákonná povolení, jako je čl. 9 odst. 2 písm. b). Vaše údaje budou vždy považovány za důvěrné. Pokud bychom chtěli zpracovávat vaše údaje za jiným než výše uvedeným účelem, budeme vás o tom předem informovat.

 

5.2 Původ (zdroj) a kategorie zpracovávaných osobních údajů

ZKategorie zpracovávaných osobních údajů zahrnují zejména vaše základní údaje (jméno, příjmení, příjmení, státní příslušnost), kontaktní údaje (soukromá adresa, (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa), jakož i další údaje související s výběrovým řízením (motivační dopis, osvědčení, dotazníky, pohovory, kvalifikace a předchozí činnosti). Pokud jste v žádosti o zaměstnání nebo v průběhu řízení o žádosti o zaměstnání dobrovolně uvedli také zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, náboženské příslušnosti, stupni zdravotního postižení), budou tyto údaje zpracovávány pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud to odůvodňuje zákonné oprávnění. Vaše osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány přímo od vás v rámci náborového procesu. Kromě toho jsme mohli získat údaje od třetích stran (např. personálních agentur), kterým jste poskytli své údaje ke zveřejnění. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustně získali z veřejně přístupných zdrojů (např. profesních sociálních sítí). V tomto ohledu je zpracování vašich údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO.

Samozřejmě s námi můžete komunikovat i v šifrované podobě pro přenos citlivých údajů e-mailem. Za tímto účelem vám můžeme nabídnout různé metody šifrování. Pokud si to přejete, kontaktujte nás.

5.3 Příjemci (kategorie) osobních údajů

V rámci společnosti získávají vaše osobní údaje pouze ty osoby a útvary (vedení, personální správa, odborné oddělení, závodní rada), které je potřebují pro rozhodnutí o náboru a pro plnění našich předsmluvních/smluvních a zákonných povinností.

Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DS-GVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
Externí poskytovatelé IT služeb, personální poradci, personální agentury, agentury dočasného zaměstnávání, poskytovatelé služeb likvidace odpadu.

Jiné externí subjekty, společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud s tím dotčená osoba písemně souhlasila, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
Úvěrové instituce (např. k proplacení cestovních výdajů), daňoví poradci.

5.4 Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

5.5 Doba uložení / vymazání

Podle zákonné lhůty pro uchovávání: 6 měsíců pro žádosti na základě inzerátu o zaměstnání pro posouzení AGG.

Pokud nedojde k uzavření pracovního poměru, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do šesti měsíců od ukončení procesu žádosti. To neplatí, pokud právní předpisy brání vymazání nebo pokud je další uchovávání nezbytné pro účely poskytnutí důkazů nebo pokud jste souhlasili s delším uchováváním. Pokud vám nebudeme moci nabídnout volné pracovní místo, ale na základě vašeho profilu se budeme domnívat, že vaše žádost může být zajímavá pro budoucí volná pracovní místa, uložíme vaše osobní údaje z žádosti i po tomto datu, pokud k tomu budeme mít váš výslovný souhlas. V takovém případě vaše údaje vymažeme nejdéle po 12 měsících nebo pokud svůj souhlas odvoláte.

 

5.6 Právo odvolat souhlas

Každý subjekt údajů má právo ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) kdykoli a bez újmy pro sebe odvolat jednotlivé nebo všechny souhlasy udělené např. pro plnění smlouvy, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Odvolání souhlasu nebo námitku zašlete písemně na adresu:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Norimberg, Německo
datenschutz@wiegel.de

5.7 Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné postupy automatizovaného rozhodování podle čl. 22 DS-GVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DS-GVO.

5.8 Povinnost poskytovat údaje

Rozhodnutí o tom, zda s vámi bude uzavřen pracovní poměr, lze učinit pouze tehdy, pokud nám poskytnete určité osobní údaje, například životopis. Přitom samozřejmě dodržujeme zásadu hospodárného nakládání s údaji a vyhýbání se datům, protože nám musíte poskytnout pouze údaje, které potřebujeme k úplnému přezkoumání vašich podkladů k žádosti nebo které jsme povinni shromáždit ze zákona.

Bez těchto údajů bohužel nemůžeme dokumenty žádosti zkontrolovat.

Samozřejmě máte možnost nám dobrovolně poskytnout další informace v dokumentech k žádosti.

 

5.9 Převod do třetí země/záměr převodu

Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému poskytovateli služeb ani společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor.

 

6. Informace o ochraně údajů pro zákazníky a zúčastněné strany

6.1 Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f DS-GVO

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány k plnění obchodních účelů, jako jsou předsmluvní opatření (např. příprava nabídek, zpracování poptávek), plnění smluvních závazků (objednávky, zpracování objednávek a plateb, fakturace), dodávání zboží a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO), jakož i k udržování obchodního kontaktu a informování obchodního partnera o nových produktech a nabídkách služeb (odst. 1 písm. f DS-GVO). Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu domovských práv (kamerový dohled nad veřejnými prostory podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO). Kromě toho může existovat zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje (např. kvůli požadavkům daňového práva) (čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO).

6.2 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Základní kategorie údajů jsou:

 • Název
 • Adresa
 • Kontaktní údaje kontaktních osob ve společnosti (jméno, příjmení)
 • Komunikační údaje (telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • Číslo zákazníka a údaje o objednávce a dodání pro účely zahájení řízení
 • Údaje o objednávkách a smlouvách
 • Fakturační a platební údaje Bankovní údaje, mandát SEPA

6.3 Původ (zdroj) dat

Uložené údaje byly shromážděny v rámci našeho smluvního vztahu a pro iniciaci smluv i jednotlivých objednávek, nebo vznikly v rámci obchodního vztahu a iniciace obchodu. Údaje jsou uchovávány za účelem plnění a zpracování objednávek, které u nás byly zadány, a také pro účely dokumentace a archivace podle obchodních a daňových zákonů. Záznamy ze záznamů v systému ERP, podpisy z e-mailů a dokumentů. V tomto ohledu je zpracování vašich údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b, c, f DS-GVO.

6.4 Příjemci (kategorie) osobních údajů

Veřejné orgány, které získávají údaje na základě zákonných předpisů:
Finanční úřady

Interní jednotky
zapojené do provádění příslušných obchodních procesů:
 Management, administrativa, účetnictví, controlling, výroba, konstrukce, projektové oddělení, dokumentace, prodej, expedice (logistika), nákup, technologie a IT.

Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DS-GVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
Poskytovatel IT služeb, poskytovatel softwaru, společnost zabývající se likvidací odpadu

Jiné externí subjekty: společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud dotčená osoba prohlásila svůj písemný souhlas, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
Úvěrová instituce, daňový poradce, daňový a mzdový auditor, Crif-Bürgel , právník, celní úřad

6.5 Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.6 Doba uložení / vymazání

Jakmile vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné nebo jakmile svůj souhlas odvoláte, budou vymazány. Údaje budou uchovávány i po skončení smluvního vztahu pouze v případě, že jsme k tomu povinni nebo oprávněni. Předpisy, které nám ukládají povinnost uchovávat údaje, najdete například v německém obchodním zákoníku nebo v německém daňovém zákoníku. Z toho může vyplývat doba uchovávání až deset let (v případě potřeby zahrňte nebo doplňte konkrétní dobu uchovávání). Kromě toho je třeba dodržet zákonné promlčecí lhůty.

6.7 Povinnost poskytovat údaje

Za účelem uzavření nebo zpracování smluvního vztahu jste povinni poskytnout určité osobní údaje. To je nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Bez poskytnutí těchto údajů není plnění smlouvy možné.

6.8 Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné postupy automatizovaného rozhodování podle čl. 22 DS-GVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DS-GVO.

6.9 Převod do třetí země/záměr převodu

Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému poskytovateli služeb ani společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor.

 

7. Informace o ochraně údajů pro dodavatele

7.1 Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c, f DS-GVO

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem plnění obchodního účelu cenových nabídek, potvrzení objednávek, faktur, objednávek zboží a služeb, jakož i za účelem udržování obchodního kontaktu a informací ze strany dodavatele (čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f DS-GVO). Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu domovských práv (kamerový dohled nad veřejnými prostory podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO). Kromě toho může existovat zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje, např. kvůli požadavkům daňového práva (čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO).

7.2 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Základní kategorie údajů jsou:

 • Název
 • Adresa
 • Kontaktní údaje kontaktních osob ve společnosti (jméno, příjmení)
 • Komunikační údaje (telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • Číslo zákazníka a údaje o objednávce a dodání pro účely zahájení řízení
 • Údaje o objednávkách a smlouvách
 • Fakturační a platební údaje

7.3 Původ (zdroj) dat

Uložené údaje byly shromážděny v rámci našeho smluvního vztahu a pro iniciaci smluv i jednotlivých objednávek, nebo vznikly v rámci obchodního vztahu a iniciace obchodu. Údaje jsou uchovávány za účelem plnění a zpracování objednávek, které u nás byly zadány, jakož i pro účely dokumentace a archivace podle obchodních a daňových zákonů.

7.4 Příjemci (kategorie) osobních údajů

Veřejné orgány, které získávají údaje na základě zákonných předpisů:
Finanční úřady

Interní jednotky
zapojené do provádění příslušných obchodních procesů:
Management, účetnictví, controlling, výroba, dokumentace, konstrukce, projektové oddělení, prodej, nákup, technologie a IT.

Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DS-GVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
Externí poskytovatel IT služeb, poskytovatel softwaru, společnost zabývající se likvidací odpadu

Jiné externí subjekty: společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud dotčená osoba prohlásila svůj písemný souhlas, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
Úvěrová instituce, daňový poradce, daňový a mzdový auditor, Crif-Bürgel , právník, celní úřad

7.5 Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.6 Doba uložení / vymazání

Jakmile vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné nebo jakmile svůj souhlas odvoláte, budou vymazány. Údaje budou uchovávány i po skončení smluvního vztahu pouze v případě, že jsme k tomu povinni nebo oprávněni. Předpisy, které nám ukládají povinnost uchovávat údaje, najdete například v německém obchodním zákoníku nebo v německém daňovém zákoníku. Z toho může vyplývat doba uchovávání až deset let (v případě potřeby zahrňte nebo doplňte konkrétní dobu uchovávání). Kromě toho je třeba dodržet zákonné promlčecí lhůty.

7.7 Povinnost poskytovat údaje

Za účelem uzavření nebo zpracování smluvního vztahu jste povinni poskytnout určité osobní údaje. To je nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Bez poskytnutí těchto údajů není plnění smlouvy možné.

7.8 Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné postupy automatizovaného rozhodování podle čl. 22 DS-GVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DS-GVO.

7.9 Převod do třetí země/záměr převodu

Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádnému poskytovateli služeb ani společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor.