Norimberk
(Řízení)

Obecné informace
Vaše ocel v dobrých rukách

Základem naší firemní politiky jsou dlouhodobé aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Ty v minulosti vedly k významným inovacím v oblasti ochrany životního prostředí při dalším rozvoji našich závodů, a to díky aplikaci nejlepších dostupných technologií a nejmodernějších poznatků v rámci našich ekonomických možností. Byl vytvořen nový oborový standard z hlediska ekologie a hospodárnosti, pracovních podmínek, bezpečnosti provozu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je důsledně uplatňován ve stávajících závodech. Díky tomu jsme již v minulosti obdrželi několik ekologických ocenění.

Kontaktní osoba
Certifikace
Hauptzertifikat
ISO 9001 deutsch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 englisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 tschechisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 slowakisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 französisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 polnisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 deutsch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 englisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 tschechisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
14001 slowakisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 polnisch
Zobrazit certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 französisch
Zobrazit certifikát
Urkunde
EMAS deutsch
Zobrazit certifikát
Urkunde
EMAS englisch
Zobrazit certifikát
Další informace
V Norimberku, jen několik kilometrů od místa, kde Hans Wiegel v roce 1948 začal s žárovým zinkováním, také dnes ještě tluče srdce středně velké skupiny firem. Správa Wiegel odsud vede, podporuje a pečuje o celou řadu právně samostatně operujících jednotek skupiny Wiegel. Zkušenosti a výsledky vývoje jsou sdružovány a zpřístupněny všem závodům. Zákazníci všech závodů tak profitují z plného spektra služeb a sdruženého know-how jedné z předních společností v Evropě zabývající se protikorozní ochranou.
DIČ DE133499157
Spisová značka Registergericht Nürnberg HRA 10226