SLUŽBY
Žárové zinkování
Žárové zinkování
Proces žárového zinkování

Předúpravy

Při dodání dílů pro pozinkování se provede vstupní kontrola. Poté díly projdou odbornou a smysluplnou předúpravou, která umožní rychlý, bezchybný a efektivní průběh následujícího zpracování.

Odmaštění

K odmaštění používáme vodný roztok kyselých či méně často alkalických odmašťovacích přípravků. Po alkalickém odmaštění následuje ještě oplach, který zabraňuje zanesení zbytků do k moření určené kyseliny solné.

Moření

Moření probíhá ve zředěné kyselině solné, která se u firmy WIEGEL podle principu děleného moření připravuje do rozdílných van. To znamená, že se rozlišuje mezi mořením se zinkem a mořením se železem, aby bylo možné všechny vzniklé odpady dále zpracovat. Po moření opět dojde k důkladnému oplachu.

Fluxování/sušení

Po oplachu následuje tavicí lázeň. Tavidlo slouží pro závěrečné, intenzivní dočištění povrchu oceli před pokovením. Navíc zvyšuje smáčivost povrchu oceli v roztaveném zinku. Jako tavidlo se zpravidla používá slabý solný roztok, většinou chloridu zinečnatého a chloridu amonného.

Žárové zinkování

Předupravený materiál se poté ponoří do roztaveného, 450°C horkého zinku. V roztaveném zinku zůstanou zpracovávané díly tak dlouho, dokud nedosáhnou stejné teploty. Po „vyvaření“ tavidla se povrch lázně vyčistí od oxidů a zbytků tavidla; teprve poté se z lázně vytáhnou pozinkované díly. WIEGEL pracuje již po mnoho roků bezolovnatě a do taveniny tedy nepřidává olovo.

Chlazení

Pozinkované ocelové části se zchladí buď na vzduchu, nebo ve vodní lázni. Následně se díly dočistí, tzn. z hotového povlaku se odstraní ostré hroty zinku a zbytky tavidla či zinkový popel. Před expedicí se ještě jednou zkontroluje kvalita provedeného zinkování.

Jsou to znalosti a zkušenosti vložené do celého procesu, které v konečném důsledku rozhodují nejen o dlouhodobé kvalitě, ale i dopadu naší činnosti na životní prostředí.

 

Žárové zinkovny WIEGEL nabízejí výkonnou logistiku pro svoz, přípravu, návazné činnosti, komisionování a dodávku vaší oceli. Víme, jak důležité je dodržování termínů; v případě potřeby proto můžeme vaši zakázku dodat v jakýkoliv den anebo přímo na staveniště. Náš tým zkušených odborníků nabízí prvotřídní servis, umožňující včasné a přesné dodání vaší oceli.

 

Vlastní management kvality a četná osvědčení, mezi nimi samozřejmě pro žárové zinkování určující norma DIN EN ISO 1461, podtrhávají náš důraz na kvalitu. Neustálým vzděláváním a vlastním systémem školení zajišťujeme u svých zaměstnanců znalost nejnovějších vědeckých poznatků.