Servisy
Telekomunikace
Telekomunikace
Služby

Plánování

Náš odborný tým připraví rozsáhlou plánovací dokumentaci pro nové stavby, přestavby i dovybavení. Při provádění vašeho projektu se postaráme o jeho strukturu.

Montáž

Smontujeme pro vás běžné ocelové konstrukce, námi vyprojektované ocelové příhradové stožáry, ale i vámi naplánované typy stožárů. Naše know-how zahrnuje i podzemní stavby, a to včetně zemních prací a stavby základů, výkopů stavebních jam, jejich odvodnění a zajištění.

Ke kompletní výstavbě základnových stanic mobilní sítě patří i dodání systémové techniky a její vestavění a dovybavení. Proto kromě logistiky a výstavby nabízíme i převzetí vašeho zařízení do provozu a jeho integraci. Telekommunikationsbau Services GmbH navíc disponuje certifikací podle EMAS.