Právní ujednání

Odpovědnost za tuto webovou stránku:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Kontaktními údaji:
Telefon: +49 911 324 20-200
Fax: +49 911 324 20-299
E-Mail: info@wiegel.de

Registrácia:

Registergericht Nürnberg, HRA 10226

DPH:
Identifikačné číslo DPH podľa ods. 27 nemecký zákon o dani z pridanej hodnoty:
DE 133 499 157

Reprezentovaný:
WIEGEL GmbH

Jednatel společnosti: Kfm. Harald Füchtenbusch, Dipl.-Ing. (FH) Matthias Götz, Jana Hofmann M.A., Julian Hofmann M.A., EMP Volker Tichy
Registergericht Nürnberg, HRB 10047

Zodpovedný za obsah podľa do sekcie. 55, ods. 2 Nemecká federálna dohoda o vysielaní (RstV):
Finn Schäfer (Marketingová ředitelka společnosti)
WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Riešenie sporov
Nezúčastňujeme sa na riešení sporov online v spotrebiteľských arbitrážnych radách.

Dementi

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatelé služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 zákona o telekomunikačních službách za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 zákona o telekomunikačních službách však poskytovatelé služeb nejsou povinni kontrolovat jim předané nebo uložené cizí informace ani pátrat po okolnostech poukazujících na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zamezit používání informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Takovéto ručení je možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V takovém případě příslušné obsahy neprodleně odstraníme

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsah odkazovaných stran je odpovědný vždy příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení s ohledem na možná porušení zákona. Nelegální obsahy nebyly v době využití odkazu zjištěny. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona únosná. Zjistíme-li porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva
Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené jejich provozovatelem podléhají německému autorskému právu. Ke kopírování, zpracovávání, šíření a jakémukoli způsobu využití překračujícímu hranice autorského práva je nutný písemný souhlas autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze k soukromým, nekomerčním účelům. Pokud obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, respektujeme autorská práva jiných. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. V případě, že by přesto došlo k porušení autorských práv, nás prosím kontaktujte. Při zjištění, že došlo k porušení práva, příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

Konzultace, koncepce, screendesign a programování:
FYFF AG
Innere Hallerstraße 8A, 90419 Nürnberg, Německo
Telefon: +49 (0)911 507160-0
www.fyff.net
hello@fyff.net