Nejnovější zprávy
Ocenění B.A.U.M. Cena za životní prostředí a udržitelnost 2020 pro Alexandra Hofmanna, člena představenstva a společníka skupiny WIEGEL

Hamburk – 25. září 2020 se v hamburkském Hafencity konalo udělování cen B.A.U.M. za životní prostředí a udržitelnost 2020. Jak již bylo zmíněno, jedním z vítězů je Alexander Hofmann, člen představenstva a společník skupiny WIEGEL. Svým důsledným působením ve společnosti ukázal, že ochrana klimatu je hnací silou k inovacím. Je tedy vzorem pro střední průmyslové podniky a byl oceněn titulem B.A.U.M. – Cenou za životní prostředí a udržitelnost 2020 v kategorii „Malé a střední podniky“.

 

Sdružení B.A.U.M. udělovalo v pátek 25. září 2020 ceny za udržitelnost. Jak již bylo zmíněno, jedním z vítězů je Alexander Hofmann, člen představenstva a společník skupiny WIEGEL. Cena je udělována osobnostem, které projevují angažovanost v ochraně klimatu a zdrojů.

Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze zdůraznila při slavnostním předávání cen ve své video zprávě důležitost vzorů: „Abychom dosáhli cíle klimatické neutrality, potřebujeme angažované společnosti a soukromé osoby, které se zavázaly chránit klima a zdroje, což ukazuje, že to v praxi funguje a má z toho prospěch ekonomika i společnost.“ V této souvislosti ocenila závazek držitelek a držitelů ocenění: „ Tyto příklady poskytujete ve svých podnicích, děkuji vám za tuto velkou podporu.“

Také předseda sdružení B.A.U.M. Prof. Dr. Maximilian Gege poukázal na přednosti držitelek a držitelů ocenění v ochraně klimatu a zdrojů a zároveň varoval: „Společnost jako celek již ztratila spoustu času v naprosto nezbytné transformaci směrem k udržitelnosti. Tři základní cíle jsou: dekarbonizace, dematerializace, renaturace. Ti, kteří jsou zde dnes poctěni, na této cestě již podnikli značné kroky – některé společnosti jsou dokonce klimaticky neutrální. Také ale ukazují další obrovské šance na ochranu klimatu a zdrojů: snižování nákladů, více inovací, pozitivní dopady na zaměstnance a životní prostředí.“

 

Cena B.A.U.M. pro životní prostředí a udržitelnost 2020

 

Alexander Hofmann (uprostřed) na slavnostním předávání cen; Foto © Frank Erpinar

 

Certifikát pro vítěze ceny B.A.U.M. 2020

 

Cena B.A.U.M.: Socha hrocha od umělce Shona ze Zimbabwe.

 

(zleva doprava) Christian Faggin, Prof.Dr. Franz-Theo Gottwald, Dieter Brübach (B.A.U.M.), Lothar Hartmann, prof. Dr. Maja Göpel, prof. Dr. Maximilian Gege (B.A.U.M.), Alexander Hofmann, Uta Mühleis, Martin Oldeland (B.A.U.M.), Patricia Siebel; Foto: © Frank Erpinar

 

O sdružení B.A.U.M.

B.A.U.M. – Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management – Německé spolkové sdružení pro správu životního prostředí bylo založeno v roce 1984 jako první nestranická iniciativa pro životní prostředí v hospodářství a s více než 500 členy je to dnes silná síť pro udržitelné hospodářství. B.A.U.M. (STROM) podporuje své členy v otázkách ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Důraz je kladen na praktickou výměnu zkušeností a služby.
https://www.baumev.de

 

Soubory ke stažení:
B.A.U.M. Preisträgerportrair Alexander Hofmann

Zveřejněno na: 25. září 2020