Najnovšie správy
Cena B.A.U.M. za životné prostredie a udržateľnosť 2020

Hamburg – 25. septembra 2020 sa v hamburgskom Hafencity konalo udelovanie cien B.A.U.M. za životné prostredie a udržatelnosť 2020. Ako už bolo spomenuté, jedným z víťazov je Alexander Hofmann, člen predstavenstva a spoločník skupiny WIEGEL. Svojim dôsledným pôsobením v spoločnosti ukázal, že ochrana klímy je hnacou silou k inováciám. Je tak vzorom pre stredné priemyselné podniky a bol ocenený titulom B.A.U.M. – Cenou za životné prostredie a udržatelnost 2020 v kategórii „Malé a stredné podniky“.

 

Združenie B.A.U.M. udelovalo v piatok 25. septembra 2020 ceny za udržatelnosť. Ako už bolo spomenuté, jedním z víťazov je Alexander Hofmann, člen predstavenstva a spoločník skupiny WIEGEL. Cena je udelovaná osobnostiam, ktoré sa angažujú v ochrane klímy a zdrojov.

Spolková ministerka životného prostredia Svenja Schulze zdôraznila pri slávnostnom udelovaní cien vo svojej video správe dôležitosť vzorov: „Aby sme dosiahli ciele klimatickej neutrality, potrebujeme angažované spoločnosti a súkromné osoby, ktoré sa zaviazali chrániť klímu a zdroje, čo ukazuje, že to v praxi funguje a má z toho prospech ekonomika i spoločnosť.“ V tejto súvislosti ocenila záväzok držiteliek a držitelov ocenení: „ Tieto príklady poskytujete vo svojich podnikoch, ďakujem vám za túto veľkú podporu.“

Tiež predseda združenia B.A.U.M. Prof. Dr. Maximilian Gege poukázal na prednosti držiteliek a držitelov ocenení v ochrane klímy a zdrojov a zároveň varoval: „Spoločnosť ako celok už stratila veľa času v naprosto nevyhnutej transformácií smerom k udržatelnosti. Tri základné ciele sú: dekarbonizácia, dematerializácia, renaturácia. Tí, ktorí sú tu dnes poctení, na tejto ceste už podnikli značné kroky – niektoré spoločnosti sú dokonca klimaticky neutrálne. Tiež ale ukazujú ďalšie obrovské šance na ochranu klímy a zdrojov: znižovanie nákladov, viacej inovácií, pozitívne dopady na zamestnancov a životné prostredie.“

 

Cena B.A.U.M. pro životní prostředí a udržitelnost 2020

 

Alexander Hofmann (uprostřed) na slavnostním předávání cen; Foto © Frank Erpinar

 

Certifikát pro vítěze ceny B.A.U.M. 2020

 

Cena B.A.U.M.: Socha hrocha od umělce Shona ze Zimbabwe.

 

(zleva doprava) Christian Faggin, Prof.Dr. Franz-Theo Gottwald, Dieter Brübach (B.A.U.M.), Lothar Hartmann, prof. Dr. Maja Göpel, prof. Dr. Maximilian Gege (B.A.U.M.), Alexander Hofmann, Uta Mühleis, Martin Oldeland (B.A.U.M.), Patricia Siebel; Foto: © Frank Erpinar

 

O sdružení B.A.U.M.

B.A.U.M.– Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management – Nemecké spolkové združenie pre správu životného prostredia bolo založené v roku 1984 ako prvé nestranícke ekologické a udržatelné hospodárstvo. Dnes má táto silná sieť viac ako 500 ččlenov. B.A.U.M. (STROM) podporuje svojich členov v otázkach ochrany životného prostredia a udržatelného rozvoja. Dôraz sa kladie na praktickú výmenu skúseností a služby.
https://www.baumev.de

 

K stiahnutiu:
B.A.U.M. Portrét víťaza Alexander Hofmann (v nemčine)

Zverejnené na: 25. septembra 2020