SLUŽBY
Žiarové zinkovanie
Žiarové zinkovanie
Technologický postup pri žiarovom zinkovaní

Príprava

Po dodaní dielcov určených na pozinkovanie prebehne vstupná kontrola tovaru. Dielce sa potom odborne a účelne pripravia tak, aby následné kroky spracovania mohli prebehnúť rýchlo, bezchybne a efektívne.

Odmastenie

U spoločnosti WIEGEL sa na odmasťovanie používajú kyslé alebo zriedkavejšie alkalické odmasťovacie prostriedky vo vodnom roztoku. Po alkalickom odmasťovaní nasleduje naviac ďalší oplachovací kúpeľ, aby sa zabránilo ich prestupu do moriacich činidiel.

Morenie

Morenie prebieha v zriedenej kyseline chlorovodíkovej, ktorú v podnikoch spoločnosti WIEGEL pripravujeme v rôznych nádržiach. To znamená, že morenie zinkom a morenie železom sa vykonáva oddelene, aby bolo možné recyklovať podľa možnosti všetky vzniknuté odpady. Po morení nasleduje znova proces oplachovania.

Fluxovanie/sušenie

Po oplachovaní nasleduje kúpeľ dielcov v tavive. Tavivo zabezpečuje záverečné intenzívne jemné čistenie povrchu oceľových dielcov a okrem toho zvyšuje zmáčavosť ht außerdem medzi oceľou a roztaveným zinkom. Tavivo spravidla pozostáva z vodného roztoku soli, zvyčajne chloridu zinočnatého a chloridu amónneho.

Žiarové zinkovanie

Po fluxovaní sa materiál ponorí do roztaveného, 450°C horúceho zinku. Po ponorení fluxovaného materiálu do roztaveného zinku zostanú dielce v zinkovom kúpeli tak dlho, kým sa zahrejú na jeho teplotu. Po "vyvarení" taviva sa povrch zinkového kúpeľa očistí od oxidov a zvyškov taviva a dielce sa vytiahnu von. V podnikoch WIEGEL pracujeme už niekoľko rokov bez olova, teda bez pridávania olova do taveniny.

Ochladenie

Pozinkované oceľové dielce sa ochladzujú na vzduchu alebo vo vodnom kúpeli. Potom nasleduje ich odihlovanie, t.j. odstránenie zinkových zatečenín a zvyškov zo zinkového povlaku. Pred odoslaním sa ešte raz kontroluje kvalita žiarového zinkovania.

Sú to práve znalosti a skúsenosti, ktoré sa vnášajú do celého procesu a v konečnom dôsledku určujú dlhodobú kvalitu, ako aj vplyvy na životné prostredie.

 

Žiarové zinkovanie WIEGEL ponúka efektívnu logistiku pre prevzatie, prípravu, následné spracovanie, kompletovanie a dodanie Vašej ocele. Vieme, aké dôležité je dodržiavanie termínov a ak to je potrebné, môžeme materiál každodenne dodávať priamo na stavenisko. Náš tím skúsených odborníkov sa snaží poskytovať vždy prvotriedne služby, ktoré umožňujú včasné a presné dodávky Vašej ocele.

 

Náš vlastný manažment kvality a početné certifikáty, samozrejme vrátane normy DIN EN ISO 1461, ktorá je smerodajná pre žiarové zinkovanie, zdôrazňujú záväzok spoločnosti WIEGEL ku kvalite. Vďaka stálemu ďalšiemu vzdelávaniu a nášmu vlastnému systému školení zabezpečujeme, aby všetci zamestnanci boli stále na aktuálnej úrovni.