O nás
Směrnice DASt 022: žárové zinkování ocelových konstrukčních prvků

Směrnice DASt 022 platí pro žárové zinkování nosných ocelových konstrukčních prvků, které jsou dimenzovány i vyrobeny podle DIN EN 1993 a DIN EN 1090. Musí ji brát do úvahy a dodržovat projektanti, výrobci a žárové zinkovny.

Novela směrnice DASt 022 v létě 2016 pro nás byla příležitostí nabídnout vedle aktualizovaného znění našich DASt podkladů a DASt posuvné tabulky i digitální aplikaci, krátce nazývanou App, pro smartphony a tablety. Tím sledujeme nový trend, kdy stále více architektů, stavebních inženýrů a firem vyrábějících ocelové konstrukce používají smartphony a tablety jako každodenní pracovní nástroje a tak jako tak je „mají vždy po ruce“. Jako u posuvné tabulky klademe i zde mimořádnou pozornost na jednoduchou a intuitivní obsluhu nástroje.

Vedle této aplikace nabízíme i nadále naše osvědčené analogické pracovní materiály ke směrnici DASt 022. Kroužkový pořadač obsahuje v právě aktualizované podobě:

  • směrnici DASt 022 – stav červen 2016
  • brožuru s komentáři vydavatele Německého výboru pro ocelové konstrukce k nové směrnici DASt 022
  • instruktážní list k chronologickému postupu zakázky žárového zinkování ocelových konstrukčních dílů dle směrnice, jako i kompetence a povinnosti spolupracujících osob
  • rozkládací tabulku zatřídění
  • DASt-posuvnou tabulku

Oba poslední jmenované analogické nástroje umožňují rychlé zařazení konstrukcí do tří oblastí spolehlivosti na základě schematicky znázorněných konstrukčních detailů v závislosti na různých druzích oceli a speciálních konstrukčních detailech a rozměrech.

Naši kompetentní pracovníci vás rádi podpoří při školeních a otázkách ohledně směrnice DASt 022.

Dále nabízíme přednášku s dalším detailním objasněním a vyobrazením na téma trhliny způsobené tekutým kovem/křehkost způsobená tekutým kovem a jejich vliv, vysvětlení k důkaznímu postupu a zařazení do oblastí spolehlivosti i nutné zkoušky dle směrnice DASt 022. Přednášku nabízíme ve formě PDF prezentace nebo jako tištěnou brožuru a lze ji použít za účelem školení nebo samostudia.

Máte zájem o naše informační materiály na téma směrnice DASt 022, nebo máte jako projektanti nebo výrobci ocelových konstrukcí další otázky ke směrnici DASt a její realizaci? Pak se prosím obraťte na závod WIEGEL ve vaší blízkosti.