O nás
Smernica DASt 022

Smernica DASt 022 platí pre žiarové zinkovanie nosných oceľových konštrukčných prvkov, ktoré sú dimenzované a vyrobené podľa DIN EN 1993 a DIN 1090. Musia ju brať do úvahy projektanti, výrobcovia a žiarové zinkovne.

Novela smernice DASt 022 v lete 2016 bola pre nás príležitosť ponúknuť vedľa aktualizovaného znenia našich DASt podkladov a DASt posuvných tabuliek aj digitálne aplikácie, v krátkosti nazývané App, pre smartphony a tablety. Tým sa sleduje nový trend, kedy stále viac architektov, stavebných inžinierov a firiem vyrábajúcich oceľové konštrukcie používajú smartphony a tablety ako každodenný pracovný nástroj a tak ich „majú vždy po ruke.“ Ako u posuvných tabuliek kladieme aj tu mimoriadnu pozornosť na jednoduchú a intuitivnú obsluhu nástroja.

Vedľa tejto aplikácie ponúkame i naďalej naše osvedčené analogické pracovné materiály k smernici DASt 022. Krúžkový poradač obsahuje v práve aktualizovanej podobe:

  • Smernicu DASt 022 – stav jún 2016
  • Brožúru s komentovaním vydavateľa Nemeckého výboru pre oceľové konštrukcie k novej smernici DASt 022
  • Inštruktážny list k chronologickému postupu zákazky žiarového zinkovania oceľových konštrukčných dielov podľa smernice, ako aj kompetencie a povinnosti spolupracujúcich osôb
  • Rozkladaciu tabuľku zatriedenia
  • DASt-posuvnú tabuľku

Oba posledné menované analogické nástroje umožňujú rýchle zaradenie konštrukcií do troch oblastí spoľahlivosti na základe schematicky znázornených konštrukčných detailov, v závislosti na rôznych druhoch ocelí a špeciálnych konštrukčných detailov a rozmerov.

Naši kompetentní pracovníci Vás radi podporia pri školeniach a otázkach ohľadne smernice DASt 022.

Ďalej ponúkame prednáškus ďalším detailným objasnením a vyobrazením na témy trhliny spôsobené tekutým kovom/krehkosť spôsobená tekutým kovom a ich vplyv, vysvetlenie k dôkaznému postupu a zaradenie do oblasti spoľahlivosti a nutné skúšky podľa smernice DASt 022. Prednášku ponúkame vo forme PDF prezentácie alebo ako vytlačenú brožúru a je ju tiež možné použiť za účelom školenia alebo samoštúdia.

na tému smernice DASt 022, alebo máte ako projektanti a výrobcovia oceľových konštrukcií ďalšie otázky ku smernici DASt a jej realizáciu? Potom sa prosím obráťte na závod WIEGEL vo Vašej blízkosti.