OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zpětné využití zbytkového tepla při vytápění zinkovací vany

Zde vidíte schematickou strukturu zpětného využití zbytkového tepla ze spalin zinkovací vany.

 

Teplota odpadního vzduchu v prostoru vytápění zinkovací vany činí cca 550 °C. Pomocí výměníku tepla vzduch/voda lze tuto tepelnou energii využít pro jiné účely: např. k vytápění van předúpravy nebo kancelářských prostor a sociálních zařízení. Teplota odpadního vzduchu v komíně tak činí již jen cca 80 °C.

 

DALŠÍ PŘÍKLADY Z ROSTLINNÉ VÝROBY

Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu