OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

Zde vidíte schematickou strukturu linky pro předúpravu a příslušného čištění odpadního vzduchu.

 

Linka pro předúpravu je kompletně opláštěná, aby se zabránilo úniku výparů kyseliny chlorovodíkové a čpavku do okolního vzduchu. Díky nastavenému podtlaku je zajištěno, že i při dopravě zboží do prostoru předúpravy nemůže v žádném případě znečištěný vzduch uniknout. Odsávaný odpadní vzduch je čištěn pomocí pračky vzduchu.

 

Opláštěná linka předúpravy s úpravou odpadních plynů, detaily:

1. Bezproblémové těsnění

Vany pro předúpravu a záchytné vany jsou kompletně a beze spár utěsněny polyetylenem nebo laminátem. Záchytné vany pojmou objem všech mořicích van. Je tak zcela zaručeno zadržení veškerého množství médií při případném úniku.

 

2. Provoz bez odpadních vod

Pračka vzduchu běží v cirkulačním režimu. Stejně jako celá linka pro předúpravu není napojena na odpadní systém. Obsahuje-li voda z pračky dostatečné množství produktů čištění, může být po obohacení o kyselinu chlorovodíkovou znovu použita v mořicích lázních nebo je oprávněnou firmou převzata k recyklaci.

 

 

3. Návrat kapek

Díky speciálnímu provedení obložení mezi lázněmi jsou všechny úkapy ze zboží svedeny zpět do lázní. Na podlaze se tak nevytvářejí louže.

 

DALŠÍ PŘÍKLADY Z ROSTLINNÉ VÝROBY

Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Zpětné využití zbytkového tepla při vytápění zinkovací vany