KVALITA A SPOLEHLIVOST OD ROKU 1950
Osobně. Přímo. Prostě.

WIEGEL je rodinná firma, kterou jako malou kovárnu založil v r. 1950 Hans Wiegel. Již od samých začátků stály v centru zájmu Hanse Wiegela principy vzájemné spolupráce. Angažovaným vývojem dospěla firma WIEGEL na poli žárového zinkování do pozice jedné z nejúspěšnějších podnikatelských skupin v Evropě.

 

Minulost a současnost společnosti WIEGEL

Věrni tradici i nadále sázíme na neustálý vývoj a pokrok.

Se svými odběrateli sdílíme hodnoty, které nás již od samých začátku charakterizují – profesionalitu, blízkost k zákazníkům a odpovědnost k životnímu prostředí. Naše nasazení na poli ochrany životního prostředí se odráží ve všech našich výrobcích i službách: k našim každodenním rutinám patří ten nejpřísnější management likvidace a recyklace odpadu.

V dnešní době jsme vystaveni neustálým změnám, musíme se přizpůsobovat stále jiným požadavkům. V popředí proto stojí kreativita a připravenost. Současně žijeme i svými tradicemi, držíme se osvědčených pravidel chování a respektujeme všechny zásady pracovního života. Zajišťujeme tak všem příjemné pracovní prostředí, ve kterém může každý volně vyjádřit své nápady a cítit se zcela respektován. Díky tomu dokáže náš tým spoluvytvářet a přebírat zodpovědnost – aniž by přitom musel slevit ze své příkladné kvality služeb.

Prokazatelný systém cen

U společnosti Wiegel vždy obdržíte individuální nabídku vypracovanou přesně pro váš konstrukční díl a obrobek. Neomezujeme se tedy na uvedení cen za kilogram, nýbrž vždy přihlédneme k vaší zcela konkrétní situaci, včetně všech přípravných a dokončovacích prací, přepravy, přípravy k odběru atd.

Využijte naše zkušenosti: Již při konstruování a přípravě je často možné nalézt alternativy, které vám pomohou vyhnout se zbytečné námaze a tak ušetřit náklady. Vaše kontaktní osoba společnosti Wiegel se těší na váš telefonát.

Cena zinku je podstatnou součástí kalkulace cen při žárovém zinkování a během času podléhá značnému kolísání. V bodě navigace „Cena zinku“ najdete pravidelně aktualizované grafické znázornění vývoje ceny zinku.

Cena zinku

Směrnice DASt 022

žárové zinkování ocelových konstrukčních prvků

platí pro žárové zinkování nosných ocelových konstrukčních prvků, které jsou dimenzovány i vyrobeny podle DIN EN 1993 a DIN EN 1090. Musí ji brát do úvahy a dodržovat projektanti, výrobci a žárové zinkovny.

 

Zjistěte více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Protipožární ochrana žárovým zinkováním

Ocelové konstrukce bez dodatečných protipožárních opatření často nesplňují požadovanou třídu požární odolnosti R30 (dříve F30), která vyžaduje dostatečnou nosnost po dobu nejméně 30 minut v případě požáru. To vyžaduje dodatečná pasivní protipožární opatření pro ocelové konstrukce.

 

Zjistěte více

Odkazy
Průkopnické a výjimečné

Skupina Wiegel Group již po desetiletí poskytuje prvotřídní služby v oblasti stavebnictví a protikorozní ochrany místním, národním i mezinárodním klientům. Náš tým je hrdý na to, že se podílel na řadě působivých projektů a že vám může tyto výsledky představit.