KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ OD ROKU 1950
Osobne. Priamo. Jednoducho.

WIEGEL je rodinný podnik, ktorý v roku 1950 založil Hans Wiegel. Vtedy to bola malá kováčska dielňa. Hans Wiegel sa už od samého začiatku zameriaval na princípy medziľudských vzťahov. Vďaka angažovanému vývoju sa firma WIEGEL stala v odvetví žiarového zinkovania jednou z najúspešnejších európskych skupín spoločností.

 

Minulosť a súčasnosť spoločnosti WIEGEL

V súlade s tradíciou sa zameriavame na stály rozvoj a pokrok

S našimi zákazníkmi zdieľame hodnoty, ktoré nás charakterizujú od samého začiatku – profesionalitu, blízkosť k zákazníkovi a povedomie o životnom prostredí. Naše nasadenie v prospech ochrany životného prostredia sa odzrkadľuje vo všetkých našich produktoch a službách: najprísnejší manažment likvidácie odpadov a ich recyklácie je súčasťou nášho každodenného života.

V súčasnom svete podliehame neustálym zmenám a musíme sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám. Kreativita a pohotovosť pritom stoja v popredí. Súčasne však žijeme živou tradíciou tým, že dodržiavame určité pravidlá správania sa a rešpektujeme všetky pravidlá pracovného života. Vytvárame príjemné pracovné prostredie, v ktorom môže každý slobodne vyjadriť svoje nápady a cítiť sa plne rešpektovaný. Týmto spôsobom náš tím dokáže podieľať sa na ďalšom rozvoji a preberá zodpovednosť – bez toho, aby sa stratila príkladná kvalita služieb.

 

Prehľadný cenový systém

dostanete vždy individuálnu ponuku ušitú presne na váš konštrukčný diel a výrobok. Takže sa neobmedzujeme len na uvádzanie cien za kilogram, ale zohľadňujeme vždy vašu celkovú konkrétnu situáciu vrátane všetkých predbežných a dodatočných prác, prepravy, komisionovania a pod.

Využite naše skúsenosti: už pri konštrukcii a príprave sa často nájdu alternatívy, ktoré vám pomôžu zabrániť zbytočným výdavkom a tým ušetríte náklady. Váš kontaktný partner Wiegel priamo na mieste sa teší na váš telefonát.

Ceny surovín pre zinok sú podstatnou súčasťou kalkulácie cien pri žiarovom zinkovaní a v priebehu času podliehajú prudkému kolísaniu. Pod navigačným bodom „Cena zinku“ nájdete pravidelne aktualizované grafické zobrazenie vývoja ceny zinku.

 

Cena zinku

Smernica DASt 022

Žiarové zinkovanie nosných oceľových komponentov

platí pre žiarové zinkovanie nosných oceľových konštrukčných prvkov, ktoré sú dimenzované a vyrobené podľa DIN EN 1993 a DIN 1090. Musia ju brať do úvahy projektanti, výrobcovia a žiarové zinkovne.

 

Zistite viac

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Protipožiarna ochrana žiarovým zinkovaním

Oceľové konštrukcie bez dodatočných protipožiarnych opatrení často nespĺňajú požadovanú triedu požiarnej odolnosti R30 (predtým F30), ktorá vyžaduje dostatočnú nosnosť v prípade požiaru po dobu najmenej 30 minút. To si vyžaduje dodatočné pasívne protipožiarne opatrenia pre oceľové konštrukcie.

 

Zistite viac

Odkazy
Priekopnícke a špeciálne

Skupina Wiegel Group už desaťročia poskytuje prvotriedne služby v oblasti stavebníctva a protikoróznej ochrany miestnym, národným a medzinárodným klientom. Náš tím je hrdý na to, že sa podieľal na mnohých pôsobivých projektoch a že vám môže tieto výsledky predstaviť.