Texty ponúk
Na kombinovanú ochranu proti korózii žiarovým zinkovaním a dodatočnými farebnými nátermi (duplexný systém)
Nová verzia pre dávkové zinkovanie podľa normy DIN EN ISO 1461.