Norimberg
(Riadenie)

Všeobecné informácie
Vaša oceľ v dobrých rukách

Základom politiky našej spoločnosti sú naše dlhodobé aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. V minulosti viedli k významným inováciám v oblasti ochrany životného prostredia pri ďalšom rozvoji našich závodov prostredníctvom uplatňovania najlepších dostupných technológií a najnovších poznatkov v rámci našich ekonomických možností. Vytvoril sa nový odvetvový štandard z hľadiska ekológie a hospodárnosti, pracovných podmienok, bezpečnosti prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa dôsledne uplatňuje v existujúcich prevádzkach. Vďaka tomu sme už v minulosti získali niekoľko ekologických ocenení.

Kontaktný partner
Certifikácie
Hauptzertifikat
ISO 9001 deutsch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 englisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 tschechisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 slowakisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 französisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 9001 polnisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 deutsch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 englisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 tschechisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
14001 slowakisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 polnisch
Zobraziť certifikát
Hauptzertifikat
ISO 14001 französisch
Zobraziť certifikát
Urkunde
EMAS deutsch
Zobraziť certifikát
Urkunde
EMAS englisch
Zobraziť certifikát
Ďalšie informácie

V Norimbergu, len niekoľko kilometrov od miesta, kde Hans Wiegel v roku 1948 začal so žiarovým zinkovaním bije ešte aj dnes srdce združenia stredne veľkých podnikov. Odtiaľ správa Wiegel riadi, radi a podporuje mnohé samostatne právne činné jednotky skupiny Wiegel. Skúsenosti a trendy sa spájajú a sprístupňujú všetkým závodom. Zákazníci tak profitujú vo všetkých závodoch z celého spektra výkonov a zo sústredeného know-how jedného z vedúcich ochrancov proti korózii v Európe.

IČ DPH DE133499157
Spisová značka Registergericht Nürnberg HRA 10226