Ochrana údajov

Informácie v súvislosti s používaním našich webových stránok a v súvislosti s našimi aktivitami v sociálnych médiách

Posledná aktualizácia: 11.08.2022

1. Ochrana údajov v skratke

1.1 Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých Vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Prevádzkovateľ tejto stránky berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na Vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

1.2 Ako spracúvame Vaše údaje?

Na jednej strane sa Vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich aktívne poskytnete, napr. keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, pošlete nám žiadosť alebo nás kontaktujete na obchodné účely. Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky, napr. pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. Ide najmä o technické údaje (napr. názov poskytovateľa internetových služieb, IP adresa, údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete, požadované súbory, množstvo prenesených údajov, stiahnuté súbory/export súborov, internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku).

Tieto údaje sa spracúvajú automaticky hneď po vstupe na našu webovú stránku.

V tejto a ďalších otázkach týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 

1.3 Aktuálnosť a zmena tejto informačnej povinnosti podľa článku 13 a článku 14 DS-GVO

Táto informačná povinnosť v oblasti ochrany údajov je v súčasnosti platná a má status August 2022.

Okrem iného môže byť potrebné tieto informácie zmeniť v dôsledku zmien právnych alebo úradných požiadaviek. Aktuálne informačné povinnosti o ochrane údajov si môžete kedykoľvek pozrieť a vytlačiť na webovej stránke https://wiegel.sk/gdpr/.

 

2. Všeobecné poznámky a povinné informácie

2.1 Ochrana údajov

Prevádzkovateľ tejto stránky berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na Vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

2.2 Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

WIEGEL Verwaltung GmbH Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Norimberg, Nemecko

Telefón: 0911 / 3 24 20-200
E-mail: info@wiegel.de

2.3 Úradník pre ochranu údajov vyžadovaný zákonom

V našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite ich na adresu: datenschutz@wiegel.de

2.4 Aké máte práva týkajúce sa Vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uložených osobných údajov za zákonných podmienok (článok 15 DS-GVO). Máte tiež právo požadovať opravu (článok 16 DS-GVO) alebo vymazanie (článok 17 DS-GVO) týchto údajov. Okrem toho máte právo na prenosnosť údajov (článok 20 DS-GVO) a právo namietať proti spracovaniu údajov (článok 21 DS-GVO). Máte tiež právo nebyť predmetom automatizovaného spracovania. Takéto spracovanie sa nevykonáva. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v mieste vášho bydliska/sídla alebo v mieste (podozrivého) porušenia.

2.5 Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s Vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

3. Zásady ochrany osobných údajov pre našu webovú lokalitu

3.1 Účel a právny základ

Na jednej strane sa Vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich aktívne poskytnete, napr. keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára. Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. názov poskytovateľa internetových služieb, IP adresa, údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete, požadované súbory, množstvo prenesených údajov, stiahnuté súbory/export súborov, internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto údaje sa spracúvajú automaticky hneď po vstupe na našu webovú stránku.

Údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezpečného a technicky bezchybného poskytovania webovej stránky. Z dôvodov technickej bezpečnosti (najmä na obranu proti pokusom o útok na náš webový server) sa tieto údaje uchovávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DS-GVO.

 

3.2 Cookies, čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a, f DS-GVO, § 25 ods. 1, 2 TTDSG

Webová stránka čiastočne používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo Vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na technicky bezchybnú a bezpečnú prevádzku stránky, sa ukladajú na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto súbory sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracúvajú osobitne a môže sa vyžadovať Váš súhlas.

 

3.3 Nástroje na webovú analýzu: Matomo (predtým Piwik)

Táto webová lokalita používa open source softvér na analýzu webu Matomo. Poskytovateľom je spoločnosť InnoCraft Ltd („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Analytickú službu prevádzkujeme na našom vlastnom webovom serveri, žiadne údaje sa neprenášajú tretím stranám. Spoločnosť Matomo používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Na tento účel sa na našom serveri ukladajú informácie o používaní tejto webovej stránky, ktoré sú generované súbormi cookie. IP adresa sa pred uložením anonymizuje. Súbory cookie spoločnosti Matomo zostávajú vo Vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite.

Informácie o používaní tejto webovej stránky, ktoré sú generované súbormi cookie, sa neposkytujú tretím stranám.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení na banneri so súbormi cookie a v softvéri prehliadača, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ak vymažete svoje súbory cookie, bude to mať za následok, že sa vymaže aj súbor cookie Matomo opt-out. Odhlásenie je potrebné opätovne aktivovať pri opätovnej návšteve našej stránky.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DS-GVO, § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V takom prípade sa vo Vašom prehliadači uloží súbor cookie, ktorý zabráni spoločnosti Matomo ukladať údaje o používaní.

Ak chcete uplatniť svoj nesúhlas a znovu sa rozhodnúť o používaní súborov cookie spoločnosti Matomo v budúcnosti, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti nesúhlasu alebo kliknite na odkaz „Súbory cookie“ v päte tejto webovej stránky.

 

3.4 Zásuvné moduly a nástroje

3.4.1 Mapy Google

Táto stránka využíva mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke.

Na spracovanie Vašich údajov, ako je uvedené vyššie, sme získali váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. a DS-GVO, § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V takom prípade sa do vášho prehliadača uloží súbor cookie, ktorý zabráni prenosu a ukladaniu informácií do spoločnosti Google.

Ak chcete uplatniť svoj nesúhlas a znovu sa rozhodnúť o používaní služby Mapy Google v budúcnosti, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti nesúhlasu alebo kliknite na odkaz „Súbory cookie“ v dolnej časti tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk-SK

 

3.5 Spracovanie údajov v súvislosti s naším kontaktným formulárom

 

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Dodržiava sa tu zásada minimalizácie údajov v tom zmysle, že musíte poskytnúť len tie údaje, ktoré od Vás nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme Vás mohli kontaktovať. Sú to Vaša e-mailová adresa, Vaše meno, Vaše poštové smerovacie číslo a samotné pole správy. Okrem toho sa Vaša IP adresa spracúva z dôvodu technickej nevyhnutnosti a právnej ochrany. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a môžu byť poskytnuté nepovinne (napr. na individuálnejšie zodpovedanie Vašich otázok).

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b DS-GVO, pokiaľ Vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO) alebo na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DS-GVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Aby sme mohli odpovedať na váš dotaz, v prípade potreby postúpime Vašu žiadosť o kontakt zodpovedným osobám v príslušnej spoločnosti WIEGEL. Zoznam spoločností WIEGEL, ktoré môžu byť za Vás zodpovedné, nájdete tu: https://wiegel.sk/zavody/.

Deje sa tak na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f EU-DS-GVO z našej strany, aby sme Vás mohli kontaktovať nekomplikovaným a rýchlym spôsobom. Máte právo vzniesť námietku.

 

3.6 Spracovanie údajov v súvislosti s požiadavkou zaslanou e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, Vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania Vašej požiadavky. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme ďalej.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b DS-GVO, pokiaľ Vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO) alebo na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DS-GVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania Vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Aby sme mohli odpovedať na váš dotaz, v prípade potreby postúpime Vašu žiadosť o kontakt zodpovedným osobám v príslušnej spoločnosti WIEGEL. Zoznam spoločností WIEGEL, ktoré môžu byť za Vás zodpovedné, nájdete tu: https://wiegel.sk/zavody/.

Deje sa tak na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f EU-DS-GVO z našej strany, aby sme Vás mohli kontaktovať nekomplikovaným a rýchlym spôsobom. Máte právo vzniesť námietku.

 

3.7 Príjemcovia údajov / kategórie príjemcov

V rámci našej skupiny spoločností zabezpečujeme, aby Vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností.

V niektorých prípadoch poskytovatelia služieb podporujú naše odborné oddelenia pri plnení ich úloh. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzavreté potrebné zmluvy o ochrane údajov.

 

3.8 Zverejnenie tretím stranám

Vaše údaje poskytneme tretím stranám len v rámci zákonných ustanovení alebo s príslušným súhlasom. V opačnom prípade Vaše údaje neposkytneme tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme povinní na základe záväzných právnych ustanovení (poskytnutie externým orgánom, ako sú dozorné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

3.9 Prevod do tretej krajiny / zámer previesť do tretej krajiny

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu zmluvného vzťahu, ak to vyžaduje zákon alebo ak ste nám na to dali súhlas.

Vaše osobné údaje neprenášame žiadnemu poskytovateľovi služieb ani spoločnosti skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

3.10 Doba uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým sú potrebné na príslušný účel spracovania. Upozorňujeme, že mnohé lehoty uchovávania vyžadujú, aby sa údaje uchovávali aj po splnení primárneho účelu spracovania (napr. na účely overenia). To platí najmä pre povinnosti uchovávania údajov podľa obchodného alebo daňového práva (napr. nemecký obchodný zákonník, nemecký daňový zákonník atď.). Hneď ako odpadnú povinnosti uchovávania, údaje sa po dosiahnutí účelu bežne vymažú.

Okrem toho môžeme údaje uchovávať, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak ide o právny spor a my používame dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu byť až tridsať rokov; bežná premlčacia lehota je tri roky.

 

3.11 Povinnosť poskytnúť údaje

Rôzne osobné údaje sú potrebné na vytvorenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. To isté platí aj pre používanie našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré poskytuje.

V určitých prípadoch sa údaje musia zhromažďovať alebo sprístupňovať aj na základe právnych požiadaviek. Upozorňujeme, že bez poskytnutia týchto údajov nie je možné napríklad spracovanie dopytu alebo realizácia základného zmluvného vzťahu. Ak však poskytnete všetky povinné informácie, nebude to mať pre Vás žiadne negatívne dôsledky.

 

3.12 Súbory denníka servera

Súbory denníka servera sa neukladajú.

3.13 Bezpečný prenos Vašich údajov

S cieľom čo najlepšie chrániť u nás uložené údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úroveň zabezpečenia sa priebežne prehodnocuje v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a prispôsobuje sa novým bezpečnostným štandardom.

Výmena údajov z našej webovej stránky a na ňu je šifrovaná. Ako prenosový protokol pre naše webové stránky ponúkame HTTPS, pričom v každom prípade používame aktuálne šifrovacie protokoly. Okrem toho používateľom ponúkame šifrovanie obsahu v rámci kontaktných formulárov. Dešifrovanie týchto údajov je možné len u nás. Okrem toho existuje možnosť využiť alternatívne komunikačné kanály (napr. poštové služby).

 

3.14 Šifrovanie TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

 

3.15 Odkazy na iných poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje aj – jasne rozpoznateľné – odkazy na webové stránky iných spoločností. Pokiaľ existujú odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Preto za tento obsah nemožno prevziať žiadnu záruku ani zodpovednosť. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov a rozpoznateľných porušení. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Takéto odkazy budú okamžite odstránené, ak sa zistí porušenie právnych predpisov.

 

4. Informácie o ochrane údajov pre sociálne médiá

Sme prítomní v „sociálnych médiách“, v súčasnosti na Facebooku a YouTube. Pokiaľ máme kontrolu nad spracovaním Vašich údajov, zabezpečujeme dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov.

Nižšie nájdete najdôležitejšie informácie o zákone o ochrane údajov v súvislosti s našimi webovými stránkami.

 

4.1 Meno a adresa osoby zodpovednej za spoločnosť

Okrem nás je za webové stránky spoločnosti v zmysle DS-GVO, ako aj iných predpisov o ochrane údajov zodpovedná aj táto spoločnosť:

Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

YouTube
(Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Tieto platformy a ich funkcie však používate na vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Radi by sme Vás tiež upozornili, že Vaše údaje môžu byť spracované mimo Európskej únie.

 

4.2 Účel a právny základ

My sami spravujeme fanúšikovské stránky, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a informovať ich o našich ponukách týmto spôsobom.

Údaje zhromažďujeme aj na štatistické účely, aby sme mohli ďalej rozvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívniť našu ponuku. Údaje potrebné na tento účel (napr. celkový počet zobrazení stránok, aktivity na stránkach a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) spracúvajú sociálne siete a poskytujú nám ich. Na tvorbu a prezentáciu týchto údajov nemáme žiadny vplyv.

Okrem toho budú Vaše osobné údaje spracúvať poskytovatelia sociálnych médií, ale aj my, na účely prieskumu trhu a reklamy. Je napríklad možné, že profily používania sa vytvárajú na základe vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov. To okrem iného umožňuje umiestňovať reklamy v rámci platforiem aj mimo nich, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom. Na tento účel sa vo Vašom počítači zvyčajne ukladajú súbory cookie. Nezávisle od toho sa môžu do Vašich profilov používania ukladať aj údaje, ktoré sa nezhromažďujú priamo vo Vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza sa uskutočňuje aj na rôznych zariadeniach; to platí najmä, ale nie výlučne, ak ste zaregistrovaný ako člen a prihlásený na príslušných platformách.

Okrem tohoto nezhromažďujeme a ani nespracúvame žiadne osobné údaje.

Spracovanie Vašich osobných údajov je založené na našich oprávnených záujmoch v oblasti efektívneho informovania a komunikácie podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f. DS-GVO.

Ak ste požiadaní o súhlas so spracovaním údajov, t. j. ak vyjadríte svoj súhlas potvrdením tlačidla alebo podobným spôsobom (opt-in), právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), článok 7 DS-GVO.

 

4.3 Vaše práva / možnosť vzniesť námietku

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o Vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojila ich s údajmi o Vašom členstve v príslušnej sieti, musíte

 • odhlásiť sa z príslušnej siete pred návštevou našej fanúšikovskej stránky,
 • vymazať súbory cookie prítomné v zariadení a
 • Ukončite a reštartujte prehliadač.

Po opätovnom prihlásení však budete v sieti opäť rozpoznateľní ako konkrétny používateľ.

Podrobný opis príslušného spracovania a možnosti odhlásenia nájdete v nižšie uvedených informáciách:

 

Facebook
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Odhlásenie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com

YouTube
Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy
Odhlásenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de und https://www.youronlinechoices.com

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte celkovo tieto práva:

Právo na informácie; právo na opravu; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracovania; právo namietať; právo na prenosnosť údajov; právo podať sťažnosť na nezákonné spracovanie Vašich osobných údajov príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Keďže nemáme úplný prístup k Vašim osobným údajom, mali by ste sa obrátiť priamo na poskytovateľov sociálnych médií, ak chcete podať sťažnosť, pretože každý z nich má prístup k osobným údajom svojich používateľov a môže prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie.

Ak stále potrebujete pomoc, samozrejme sa vám budeme snažiť pomôcť. Obráťte sa na: datenschutz@wiegel.de.

4.4 Poznámky o autorských právach a umeleckých autorských právach

Ak chcete na našej webovej lokalite uverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste si byť vedomý, že tým môžete postúpiť všetky užívateľské práva na správcu siete, čo by pre Vás mohlo mať právne dôsledky, ak nie ste sami autorom alebo držiteľom práv.

5. Informácie o ochrane údajov pre žiadateľov (m/ž/d)

5.1 Účel a právny základ spracovania Čl. 6 ods. 1 písm. a, b, f DS-GVO

Osobné údaje uchádzačov sa zhromažďujú, spracúvajú alebo používajú na účely uskutočnenia a spracovania výberového konania a posúdenia vhodnosti na danú pozíciu.

Spracovanie Vašich údajov je potrebné na to, aby sme mohli rozhodnúť o nadviazaní pracovného pomeru. Primárnym právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO, § 26 ods. 1 BDSG. Ak je spracovanie Vašich údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Okrem toho môžeme Vaše údaje spracúvať aj na účely výkonu našich práv. Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov (napr. zdravotných údajov) je založené na Vašom súhlase podľa článku 9 ods. 2a DS-GVO, pokiaľ nie sú relevantné zákonné povolenia, ako napr. článok 9 ods. 2 písm. b). S Vašimi údajmi uchádzača bude vždy zaobchádzané dôverne. Ak by sme chceli spracovať Vaše údaje na iný účel, ako je uvedené vyššie, budeme Vás o tom vopred informovať.

 

5.2 Pôvod (zdroj) a kategórie spracúvaných osobných údajov

Medzi kategórie spracúvaných osobných údajov patria najmä Vaše základné údaje (meno, priezvisko, prípony mena, štátna príslušnosť), kontaktné údaje (súkromná adresa, (mobilné) telefónne číslo, e-mailová adresa), ako aj ďalšie údaje súvisiace s výberovým konaním (motivačný list, osvedčenia, dotazníky, pohovory, kvalifikácia a predchádzajúce činnosti). Ak ste v žiadosti alebo v priebehu konania o žiadosti dobrovoľne poskytli aj osobitné kategórie osobných údajov (napr. údaje o zdravotnom stave, náboženskej príslušnosti, stupni zdravotného postihnutia), spracúvanie sa uskutoční len vtedy, ak ste s tým súhlasili alebo ak to odôvodňuje zákonné povolenie. Vaše osobné údaje sa spravidla získavajú priamo od Vás v rámci náborového procesu. Okrem toho sme mohli získať údaje od tretích strán (napr. náborových agentúr), ktorým ste poskytli svoje údaje na zverejnenie. Okrem toho spracúvame osobné údaje, ktoré sme prípustným spôsobom získali z verejne dostupných zdrojov (napr. profesionálnych sociálnych sietí). V tomto ohľade je spracovanie Vašich údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO.

Samozrejme, môžete s nami komunikovať aj v zašifrovanej forme pre prenos citlivých údajov e-mailom. Na tento účel vám môžeme ponúknuť rôzne metódy šifrovania. Ak si to želáte, kontaktujte nás.

 

5.3 Príjemcovia (kategórie) osobných údajov

V rámci spoločnosti dostávajú Vaše osobné údaje len tie osoby a oddelenia (vedenie, personálna administratíva, odborné oddelenie, zamestnanecká rada), ktoré ich potrebujú na rozhodnutie o nábore a na plnenie našich predzmluvných/zmluvných a zákonných povinností.

Externé subjekty (zmluvní partneri), pokiaľ sú potrebné na plnenie zmluvy. externí dodávatelia (servisné spoločnosti) v súlade s článkom 28 DS-GVO, ktorí spracúvajú údaje v našom mene:
Externí poskytovatelia IT služieb, personálni poradcovia, personálne agentúry, agentúry dočasného zamestnávania, poskytovatelia služieb likvidácie odpadu.

Iné externé subjekty, spoločnosti patriace do skupiny alebo iné externé subjekty na plnenie vyššie uvedených účelov, pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj písomný súhlas, je to potrebné na plnenie zmluvy alebo je prenos prípustný z dôvodu prevládajúceho oprávneného záujmu:
Úverové inštitúcie (napr. na preplatenie cestovných nákladov), daňoví poradcovia

5.4 Transfer do tretích krajín

Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskej únie.

5.5 Trvanie uchovávania/vymazania

Podľa zákonnej lehoty na uchovávanie: 6 mesiacov pre žiadosti na základe inzerátu o zamestnanie na posúdenie AGG

Ak nedôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru, Vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti. To neplatí, ak právne ustanovenia bránia vymazaniu alebo ak je ďalšie uchovávanie potrebné na účely poskytovania dôkazov alebo ak ste súhlasili s dlhším uchovávaním. Ak vám nemôžeme ponúknuť voľné pracovné miesto, ale na základe vášho profilu sa domnievame, že Vaša žiadosť môže byť zaujímavá pre budúce voľné pracovné miesta, Vaše osobné údaje zo žiadosti budeme uchovávať aj po tomto termíne, ak na to budeme mať váš výslovný súhlas. V takom prípade Vaše údaje vymažeme po maximálne 12 mesiacoch alebo ak svoj súhlas odvoláte.

 

5.6 Právo odvolať súhlas

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) má každá dotknutá osoba právo kedykoľvek a bez toho, aby to pre ňu malo nepriaznivý vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa na základe súhlasu až do jeho odvolania vykonávalo, odvolať jednotlivé alebo všetky súhlasy udelené napr. na plnenie zmluvy.

Akékoľvek odvolanie súhlasu alebo námietku zašlite písomne na adresu:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Norimberg, Nemecko
datenschutz@wiegel.de

5.7 Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívajú sa žiadne postupy automatizovaného rozhodovania podľa článku 22 DS-GVO ani iné opatrenia profilovania podľa článku 4 č. 4 DS-GVO.

5.8 Povinnosť poskytnúť údaje

Rozhodnutie o tom, či s vami nadviažeme pracovný pomer, možno prijať len vtedy, ak nám poskytnete určité osobné údaje, napríklad životopis. Pritom prirodzene dodržiavame zásadu hospodárnosti s údajmi a vyhýbania sa spracúvaniu údajov, keďže nám musíte poskytnúť len tie údaje, ktoré potrebujeme na úplné preskúmanie Vašej žiadosti alebo ktoré sme povinní zhromažďovať zo zákona.

Bez týchto údajov, žiaľ, nemôžeme skontrolovať Vaše dokumenty žiadosti.

Samozrejme, máte možnosť dobrovoľne nám poskytnúť ďalšie informácie v dokumentoch žiadosti.

 

5.9 Transfer do tretej krajiny/zámer transferu

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje neprenášame žiadnemu poskytovateľovi služieb ani spoločnosti skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

6. Informácie o ochrane údajov pre zákazníkov a zainteresované strany

6.1 Účel a právny základ spracovania Čl. 6 ods. 1 písm. a, b, f DS-GVO

Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú alebo používajú na splnenie obchodného účelu, ako sú predzmluvné opatrenia (napr. príprava ponúk, spracovanie dopytov), plnenie zmluvných povinností (objednávky, spracovanie objednávok a platieb, fakturácia), dodávka tovaru a služieb (§ 6 ods. 1 písm. b DS-GVO), ako aj na udržiavanie obchodného kontaktu a informovanie obchodného partnera o nových produktoch a ponukách služieb (§ 1 písm. f DS-GVO). Okrem toho môžeme Vaše údaje spracúvať aj na účely výkonu domicilačných práv (kamerový dohľad nad verejnými priestormi podľa článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Okrem toho môže existovať zákonná povinnosť spracúvať Vaše údaje (napr. z dôvodu požiadaviek daňového práva) (článok 6 ods. 1 písm. c DS-GVO).

6.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov

Základné kategórie údajov sú:

 • Názov
 • Adresa
 • Kontaktné údaje kontaktných osôb v spoločnosti (meno, priezvisko)
 • Komunikačné údaje (telefónne číslo, mobilné číslo, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • číslo zákazníka, ako aj údaje o objednávke a dodaní na účely iniciácie
 • Údaje o objednávkach a zmluvách
 • Fakturačné a platobné údaje Bankové údaje, mandát SEPA

6.3 Pôvod (zdroj) údajov

Uložené údaje boli zhromaždené v rámci nášho zmluvného vzťahu a na iniciovanie zmlúv, ako aj jednotlivých objednávok, alebo vznikli v rámci obchodného vzťahu a iniciovania obchodu. Údaje sa ukladajú na účely plnenia a spracovania objednávok, ktoré u nás boli zadané, ako aj na účely dokumentácie a archivácie podľa obchodných a daňových zákonov. Záznamy zo záznamov v systéme ERP, podpisy z e-mailov a dokumentov. V tejto súvislosti sa spracovanie Vašich údajov uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. b, c, f DS-GVO.

6.4 Príjemcovia (kategórie) osobných údajov

Verejné orgány, ktoré dostávajú údaje na základe zákonných predpisov:
Finančné orgány

Interné jednotky
zapojené do vykonávania príslušných obchodných procesov: Manažment, administratíva, účtovníctvo, controlling, výroba, dizajn, projektové oddelenie, dokumentácia, predaj, expedícia (logistika), nákup, technológie a IT.

externé subjekty (zmluvní partneri), pokiaľ sú potrebné na plnenie zmluvy. externí dodávatelia (servisné spoločnosti) v súlade s článkom 28 DS-GVO, ktorí spracúvajú údaje v našom mene: Poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ softvéru, spoločnosť na likvidáciu odpadu

Iné externé subjekty: spoločnosti patriace do skupiny alebo iné externé subjekty na plnenie vyššie uvedených účelov, pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj písomný súhlas, je to potrebné na plnenie zmluvy alebo je prenos prípustný z dôvodu prevládajúceho oprávneného záujmu:
Úverová inštitúcia, daňový poradca, daňový a mzdový audítor, Crif-Bürgel, právnik, colná správa

6.5 Transfer do tretích krajín

Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskej únie.

6.6 Trvanie uchovávania/vymazania

Akonáhle Vaše údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo ste odvolali svoj súhlas, vymažeme ich. Údaje sa budú uchovávať aj po skončení zmluvného vzťahu, len ak sme na to povinní alebo oprávnení. Predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosť uchovávať údaje, nájdete napríklad v nemeckom obchodnom zákonníku (Handelsgesetzbuch) alebo v nemeckom daňovom zákonníku (Abgabenordnung). Z toho môže vyplývať obdobie uchovávania až desať rokov (v prípade potreby zahrňte alebo doplňte konkrétne obdobie uchovávania). Okrem toho je potrebné dodržiavať zákonné premlčacie lehoty.

6.7 Povinnosť poskytnúť údaje

Na uzavretie alebo spracovanie zmluvného vzťahu ste povinní poskytnúť určité osobné údaje. Je to potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. Vykonanie zmluvy nie je možné bez poskytnutia týchto údajov.

6.8 Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívajú sa žiadne postupy automatizovaného rozhodovania podľa článku 22 DS-GVO ani iné opatrenia profilovania podľa článku 4 č. 4 DS-GVO.

6.9 Transfer do tretej krajiny/zámer transferu

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje neprenášame žiadnemu poskytovateľovi služieb ani spoločnosti skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

7. Informácie o ochrane údajov pre dodávateľov

7.1 Účel a právny základ spracovania Čl. 6 ods. 1 písm. a, b, c, f DS-GVO

Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú alebo používajú na splnenie obchodného účelu cenových ponúk, potvrdení objednávok, faktúr, objednávok tovaru a služieb, ako aj na udržiavanie obchodného kontaktu a informácií zo strany dodávateľa (článok 6 ods. 1 písm. a, b, f DS-GVO). Okrem toho môžeme Vaše údaje spracúvať aj na účely výkonu domicilačných práv (videodohľad verejných priestorov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Okrem toho môže existovať zákonná povinnosť spracúvať Vaše údaje, napr. z dôvodu požiadaviek daňového práva (článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov).

7.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov

Základné kategórie údajov sú:

 • Názov
 • Adresa
 • Kontaktné údaje kontaktných osôb v spoločnosti (meno, priezvisko)
 • Komunikačné údaje (telefónne číslo, mobilné číslo, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • číslo zákazníka, ako aj údaje o objednávke a dodaní na účely iniciácie
 • Údaje o objednávkach a zmluvách,
 • Fakturačné a platobné údaje

7.3 Pôvod (zdroj) údajov

Uložené údaje boli zhromaždené v rámci nášho zmluvného vzťahu a na iniciovanie zmlúv, ako aj jednotlivých objednávok, alebo vznikli v rámci obchodného vzťahu a iniciovania obchodu. Údaje sa ukladajú na účely plnenia a spracovania objednávok, ktoré u nás boli zadané, ako aj na účely dokumentácie a archivácie podľa obchodných a daňových zákonov.

7.4 Príjemcovia (kategórie) osobných údajov

Verejné orgány, ktoré dostávajú údaje na základe zákonných predpisov:
Finančné orgány

Interné jednotky
zapojené do vykonávania príslušných obchodných procesov: Manažment, účtovníctvo, controlling, výroba, dokumentácia, konštrukcia, projektové oddelenie, predaj, nákup, technológie a IT

externé subjekty (zmluvní partneri), pokiaľ sú potrebné na plnenie zmluvy. externí dodávatelia (servisné spoločnosti) v súlade s článkom 28 DS-GVO, ktorí spracúvajú údaje v našom mene: Externý poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ softvéru, spoločnosť na likvidáciu odpadu

Iné externé subjekty: spoločnosti patriace do skupiny alebo iné externé subjekty na plnenie vyššie uvedených účelov, pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj písomný súhlas, je to potrebné na plnenie zmluvy alebo je prenos prípustný z dôvodu prevládajúceho oprávneného záujmu:
Úverová inštitúcia, daňový poradca, daňový a mzdový audítor, Crif-Bürgel, právnik, colná správa

7.5 Transfer do tretích krajín

Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskej únie.

7.6 Trvanie uchovávania/vymazania

konáhle Vaše údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo ste odvolali svoj súhlas, vymažeme ich. Údaje sa budú uchovávať aj po skončení zmluvného vzťahu, len ak sme na to povinní alebo oprávnení. Predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosť uchovávať údaje, nájdete napríklad v nemeckom obchodnom zákonníku alebo v nemeckom daňovom zákonníku. Z toho môže vyplývať obdobie uchovávania až desať rokov (v prípade potreby zahrňte alebo doplňte konkrétne obdobie uchovávania). Okrem toho je potrebné dodržiavať zákonné premlčacie lehoty.

7.7 Povinnosť poskytnúť údaje

Na uzavretie alebo spracovanie zmluvného vzťahu ste povinní poskytnúť určité osobné údaje. Je to potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a plnenie súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. Vykonanie zmluvy nie je možné bez poskytnutia týchto údajov.

7.8 Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívajú sa žiadne postupy automatizovaného rozhodovania podľa článku 22 DS-GVO ani iné opatrenia profilovania podľa článku 4 č. 4 DS-GVO.

7.9 Transfer do tretej krajiny/zámer transferu

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje neprenášame žiadnemu poskytovateľovi služieb ani spoločnosti skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.