KARIÉRA U FIRMY WIEGEL
VAŠA KARIÉRA V DOBRÝCH RUKÁCH

V spoločnosti WIEGEL nájdete pracovné prostredie, ktoré bude podporovať Váš profesionálny a osobný rozvoj. V našom rodinnom podniku sa môžete uplatniť s Vašimi nápadmi a víziami.

Dôležitá je pre nás úprimnosť, ľudskosť a otvorená komunikácia. Pracujeme pre prostredie, ktoré zabezpečuje pracovné miesta a umožňuje udržateľný rast.

Kariéra
WIEGEL AKO ZAMESTNÁVATEĽ

Príďte k nám, či už ste skúsený odborník, prichádzate z inej oblasti činnosti, ste v povolaní začiatočník alebo hľadáte učňovské miesto!

Pošlite nám žiadosť o miesto na adresu bewerbung@wiegel.de.

Ploché hierarchie

Rôznorodé možnosti usporiadania a vývoja

Rôzne (a v závislosti na druhu práce flexibilné) modely pracovnej doby

Mobilná práca (v závislosti na druhu práce)

VAŠA PARTNERKA PRE ROZHOVOR

 

 

Eva Dvořáková

Telefón: +420 566503628
eva.dvorakova@wiegel.cz

 

Prihláste sa teraz

Voľné pracovné miesta

Informácie o ochrane údajov pri žiadosti o miesto

 

Pod nasledujúcim odkazom nájdete základné informácie v súvislosti s žiadosťou o zamestnanie podávanou prostredníctvom e-mailu v súlade s článkom 13 GDPR. Ak máte záujem uchádzať sa o zamestnanie u nás, odporúčame vám prečítať si tieto úvodné informácie.

Základné informácie o postupe podávania žiadostí o zamestnanie so žiadosťou prostredníctvom e-mailu podľa článku 13 GDPR.