Služby
Telekomunikácie
Telekomunikácie
Služby

Plánovanie

Náš tím odborníkov vyhotovuje komplexnú projektovú dokumentáciu pre všetky novostavby, prestavby a modernizácie. Vytvárame štruktúru pre realizáciu Vašich projektov.

Montáž

Namontujeme pre Vás všeobecné oceľové konštrukcie, naše vlastné oceľové priehradové stožiare a aj Vami naplánované typy stožiarov. Naše odborné znalosti sa vzťahujú aj na inžinierske stavby vrátane zemných prác a výstavby základov, na znižovanie hladiny podzemných vôd a zabezpečenie stavebných jám.

Kompletná výstavba prvkov mobilnej siete obsahuje aj dodávky systémovej technológie a jej prestavby a nverziu, ako aj dovybavenie. Preto okrem logistiky a inštalácie ponúkame aj uvádzanie zariadenia do prevádzky a jeho začlenenie. Okrem toho má spoločnosť Telekommunikationsbau Service GmbH aj certifikát podľa EMAS.