O nás
Žárové zinkování je věcí důvěry

Čerstvě pozinkované součásti vypadají na první pohled stejně. Co ale možná uvidíte teprve po letech, závisí na pečlivosti, obratnosti a řemeslné zručnosti. Jsou to vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které vstupují do celého procesu a které nakonec rozhodnou o dlouhodobé kvalitě.

 

kvalifikovaným poradenstvím. Zkušení technici se specializací na zinkování a protikorozní ochranu vás podpoří ve všech otázkách správného pozinkování konstrukce a optimálních materiálových vlastností.

Důkladná příprava a dokončení exaktně přizpůsobené příslušné konstrukční součásti zajistí optimální kvalitu a bezproblémové další zpracování. Patří sem např. dokončení přípojných a montážních ploch, dodatečné řezání závitů nebo příprava oblastí svarů.

rozvážková služba Wiegel, která u vás ve stanovené době vyzvedne konstrukční součásti a opět je zase ve stanoveném termínu a spolehlivě dodá přímo vám nebo na staveniště. A ke spolehlivosti také patří bezchybné třídění, označení a příprava k dodání.

a četné certifikace, mimo jiné samozřejmě také DIN EN ISO 1461, rozhodující pro žárové pozinkování jsou důkazem toho, že kvalita hraje u společnosti Wiegel důležitou roli. A systematickým vzděláváním a zvyšováním kvalifikace s vlastním systémem školení zajišťujeme, aby naši pracovníci stále disponovali nejnovějšími poznatky.