OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Co o nás říkají jiní

jsme se pokusili popsat naše opatření týkající se ochrany životního prostředí a šetření zdroji. Naším přístupem jsme již přesvědčili schvalovací úřady i kritické občanské iniciativy. Co si o našem vztahu k životnímu prostředí myslí jiní, se dozvíte zde:

Federální ministryně životního prostředí Dr. Barbara Hendricksová chválí společnosti zapojené do systému EMAS

„Jako společnost EMAS již dobrovolně přebíráte odpovědnost na cestě k nízkouhlíkovému, oběhovému a konkurenceschopnému hospodářství.“

 

Federální ministryně životního prostředí Dr. Barbara Hendricks
u příležitosti jednání odborníků EMAS a předávání čestných certifikátů EMAS na Spolkovém ministerstvu životního prostředí dne 3. listopadu 2017 v Berlíně.

Ochrana životního prostředí a velká zařízení nestojí v protikladu

„WIEGEL je ukázkovým příkladem toho, jak lze skloubit ochranu životního prostředí a průmyslovou výrobu.“

 

Dr. Monika Kratzerová 
vedoucí odboru z Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016

Paní Dr. Kratzerová ve svém proslovu poukázala na to, jak se firmě Wiegel opakovaně daří skloubit zdánlivé protiklady, jako jsou průmyslová výroba a ochrana životního prostředí. Podle jejích slov vznikla s otevřením závodu ve Feuchtwangenu další pobočka schopná vyrábět v té „nejvyšší kvalitě“.

Dr. Thomas Goppel, poslanec zemského sněmu, chválí dlouholetou angažovanost firmy Wiegel v oblasti ochrany životního prostředí.

„… protože nám to bylo jasné, nám svobodnému státu Bavorsko a Vám, můžeme ozřejmit, že jste byli v oblasti ochrany životního prostředí vždy o krok napřed.“

 

Dr. Thomas Goppel, MdL
poslanec zemského sněmu, ve svém proslovu u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016

U příležitosti slavnostního otevření nového závodu chválil Dr. Thomas Goppel dlouholetou angažovanost firmy Wiegel v oblasti ochrany životního prostředí, která trvá již více než 25 let, a připomenul přitom průkopnickou roli, kterou firma Wiegel ve svém oboru hrála již tenkrát.

Wiegel je příkladný průmyslový podnik.

„WIEGEL je příkladný průmyslový podnik.“

 

Eveline Lemke
váporýnsko-falcká ministryně pro hospodářství, ochranu klimatu, energetiku a územní plánování, 11. srpna 2015 v Neuwiedu

Při své návštěvě v naší žárové zinkovně v Neuwiedu se porýnsko-falcká ministryně pro hospodářství, ochranu klimatu, energetiku a územní plánování, paní Eveline Lemkeová (Spojenectví 90/Zelení), vyjádřila takto: „Hospodárná výroba a ekologicky udržitelné jednání si zde neodporují. Bylo zajímavé vidět, s jakou inovační silou firma Wiegel proces žárového zinkování zefektivnila, a snížila tak škodlivé emise CO2. Efektivní využívání zdrojů je součástí firemní filozofie.“

E. Lemkeová firmu Wiegel dále chválila jako „příkladný průmyslový podnik“. Řeč se přitom týkala neustálých inovací a zlepšení, které mají u firmy Wiegel tradici. „Něco jde udělat vždy. Baví nás to a popohání,“ uvedl spolumajitel firmy Alexander Hofmann s úsměvem. A E. Lemkeová potěšeně odpověděla, že „právě tato vášeň pro něco, co se zpočátku jeví jako neatraktivní a nudné, hovoří za vše.“ Takováto chvála z úst ministryně hospodářství, která je členkou strany Zelených, je pro nás nejen vysokým uznáním, ale také nás maximálně motivuje, abychom v naší úspěšné cestě důsledně pokračovali.

 

S ochranou životního prostředí k úspěchu

„Skupina WIEGEL jedná ve věcech ochrany životního prostředí příkladně a je právem považována za průkopníka ve svém oboru.“

 

Ministerialdirigentin Dr. Monika Kratzer
vedoucí odboruz Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, ve svém proslovu 8. května 2015

Skupina Wiegel očekávala u příležitosti slavnostního otevření nové zinkovny v Grabenu u Augsburgu významnou návštěvu z mnichovského ministerstva životního prostředí. Závod byl po pětiměsíční době výstavby uveden do zkušebního provozu již v říjnu 2014. Potřebná schvalovací řízení mohla být podle slov firmy ukončena rychle, „protože skupina Wiegel patří s ohledem na ochranu životního prostředí a efektivní využívání zdrojů ke špičce ve svém oboru“. Jednatel firmy Harald Füchtenbusch poděkoval úřadu zemské rady města Augsburg za rychlé schválení stavebního záměru.

Sdružení chválí efektivní využívání zdrojů

„WIEGEL je ,skrytý šampion’ v oblasti strategie trvale udržitelného rozvoje a efektivního využívání energie a zdrojů.“

 

Wieland Kramer
moderátor regionální tiskové konference iniciativy „Metalle pro Klima“ v rámci hospodářského sdružení Metalle (WVM), ve firmě Wiegel v Norimberku 26. července 2012