SLUŽBY
Lakovanie
Lakovanie
Pracovný postup pri práškovom lakovaní

Predúprava

Rovnako ako pri zinkovaní je u práškového lakovania starostlivá príprava pre kvalitatívne vysokohodnotný povrch nanajvýš dôležitá. V závislosti na povrchu sa rozhoduje o tom, či sa pri príprave má použiť pieskovanie alebo chemická predúprava.

Nanášanie povrchovej vrstvy

Pri tomto pracovnom kroku sa na materiál nanesie prášková vrstva, aby ho chránila pred koróziou a odieraním. Túto vrstvu je potrebné naniesť veľmi precízne, aby sa zabezpečila u všetkých zložiek materiálu ich rovnomerne dokonalá ochrana.

Vypaľovanie

Po nanesení prášku sa tento materiál musí spojiť s povrchom, ktorý má chrániť. Vytvrdzovací proces spravidla prebieha vo vypaľovacej peci. Pôsobením teploty sa prášok roztaví a vytvorí rovnomernú ochrannú vrstvu. Potom sa materiál musí ešte ochladiť. To sa uskutočňuje buď strojovo, alebo prirodzeným sušením na vzduchu.

Vďaka našim odborným spolupracovníkom v podniku a používaniu vysokohodnotného prášku Vám môžeme poskytnúť trvanlivý a optimálny výsledok, ktorý dokáže Vašu oceľ chrániť pred koróziou a hrdzou rovnako dokonale ako zinkovanie.

 

Naši podľa noriem DIN skúšaní povrstvovací inšpektori (Paint Instructors) Vám poradia pri voľbe materiálu a príprave. K Vašej dispozícii sú aj spolupracovníci zo skupiny WIEGEL s FROSIO zatriedením Povrstvovací inšpektor Level III. Vďaka tomu smie firma WIEGEL vykonávať všetky kontroly kvality náterov. Stačí obrátiť sa na miestneho poradcu spoločnosti WIEGEL Vo Vašej blízkosti!